In Brussel

In Brussel in rechte lijn en tussen wettelijk samenwonende partners 

3%

 

 

In Brussel tussen "anderen"

7%