De onroerende schenkingstarieven

De onroerende schenkingstarieven zijn vandaag in de drie gewesten dezelfde. Onroerende schenkingen zijn bijvoorbeeld de schenking van vastgoed. Ook wanneer iemand een onroerend goed in "schijven" schenkt, spreekt men van onroerende schenkingen.