In Brussel

Onroerende schenkingstarieven in rechte lijn

Brussels gewest in rechte lijn (gehuwden en wettelijk samenwonende partners)  
Schijf van het schenkdeel  Tarief 
0 - 150.000 euro  3%
150.000 euro tot 250.000 euro  9%
250.000 euro tot 450.000 euro  18%
Boven de 450.000 euro 27% 
 
 

Schenkingstarieven tussen "anderen"

Brussels gewest (anderen)  
Schijf van het schenkdeel Tarief 
0 - 150.000 euro 10%
150.000 euro - 250.000 euro  20%
250.000 euro - 450.000 euro  30%
Boven de 450.000 euro  40%