Wie betaalt de belasting?

Vlabel verstuurt binnen de drie weken na het berekenen van de schenkbelasting een aanslagbiljet. De partijen kunnen overeenkomen dat de schenker de rechten draagt. Die onderlinge overeenkomst heeft echter geen waarde voor de Vlaamse Belastingdienst. De begunstigde blijft de belastingplichtige. Wie uiteindelijk het aanslagbiljet betaalt, is niet van belang.

De verschuldigde registratiebelasting moet uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst staan, anders rekent de Vlaamse Belastingdienst een nalatigheidsinterest aan. Hoe langer je wacht met betalen, hoe hoger de interest oploopt. Je kan geen afbetalingsplan aanvragen voor de verschuldigde registratiebelasting.