In Vlaanderen

In Vlaanderen in rechte lijn, wettelijk samenwonende partners en feitelijk samenwonende partners die minstens een jaar samenwonen

3%

 

 

Vlaanderen tussen "anderen"

7%