In Wallonië

In Wallonië in rechte lijn en wettelijk samenwonende partners 

3,3%

 

 

Wallonië, tussen "anderen"

5,5