43

Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?

Welke zekerheden heeft de verkoper van een eigendom op lijfrente bij wanbetaling van de koper?

De verkoop op lijfrente is in feite een verkoop als een andere, maar waarbij de koper de prijs niet betaald heeft bij de notariële akte, doch zich verbonden heeft dit te doen volgens de tussen verkoper en koper overeengekomen voorwaarden. De koper verbindt zich tot het betalen van een maandelijkse som zolang de verkoper leeft, eventueel beperkt tot een maximum aantal jaren. De meest voorkomende garantie om deze betalingen te waarborgen is een hypotheek in voordeel van de verkoper.

Bij elke verkoop waarbij de prijs niet contant bij de akte betaald is heeft de verkoper, immers krachtens de wet, een voorrecht op het verkochte goed dat door de hypotheekbewaarder ingeschreven wordt bij de overschrijving van de verkoopakte.

Daardoor ontstaat een hypotheek zoals ook een bank die zou krijgen tot waarborg van een krediet.

Bij wanbetaling kan de verkoper het eigendom laten verkopen bij uitvoerend beslag waarna zijn vordering op de verkoopprijs zal voorafgenomen worden.