7

Hoe breng ik een veilig bod uit?

De aankoop van een woning is voor het overgrote deel van de mensen de belangrijkste investering in hun leven. In tegenstelling tot wat af en toe wordt gedacht, is het uitbrengen van een bod bindend. Daarom is het van belang om je goed te informeren over het pand vóór je een bod uitbrengt. Een bod stel je zorgvuldig en volledig op, zodat je beschermd bent voor allerlei ongewenste scenario’s.

Hoe bindend is een bod?

Wanneer het bod minstens het goed en de geboden prijs nauwkeurig en zonder enig voorbehoud bepaalt, spreken we van een bindend bod. Als de verkoper het bod van de koper aanvaardt, komt er een verkoop tot stand. Wel moet de verkoper het bod volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden, zonder daarbij enig voorbehoud te maken. Gaat de verkoper niet akkoord met de geboden prijs, dan kan hij het bod naast zich neerleggen of de koper aanmoedigen om een nieuw bod te doen.

Vaak staat in de publiciteit van te koop aangeboden panden een bedrag vermeld. Geldt dat bedrag dan als een bindend aanbod (van de verkoper)? Nee. Zo’n geadverteerde prijs wordt niet als een bod beschouwd. Zo’n publiciteit heeft in de meeste gevallen enkel tot doel het grote publiek kenbaar te maken dat het goed te koop staat. De eigenaar wil op deze manier enkel een bod uit te lokken van geïnteresseerde kandidaat-kopers. Op de aangegeven prijs bieden zal dus niet automatisch een koop doen ontstaan.

Cruciaal om je te informeren vóór je een bod doet

Het opstellen van de verkoopovereenkomst gaat gepaard met een reeks opzoekingen en verplichte vermeldingen. Dit is om er zeker van te zijn dat je als koper voldoende geïnformeerd bent over de staat van je pand. Maar dat neemt niet weg dat je je als koper al kan verbinden vóór de verkoopovereenkomst. Juist omdat een bod uitbrengen mogelijk leidt tot het ontstaan van een verkoop, is belangrijk om je volledig te informeren over het pand vóór je een bod uitbrengt. Let daarom altijd op de vermeldingen in de publiciteit van de woning en aarzel nooit om aan de verkoper bijkomende informatie te vragen. 

Een veilig bod opstellen

Er bestaat geen vast document om een bod uit te brengen. Strikt gezien kan een bod zelfs mondeling gebeuren. Een mondeling bod uitbrengen is niet aangeraden. Enerzijds heb je als koper geen bewijs van je intenties, en anderzijds vermeldt je bod best een aantal zaken naast het pand en de prijs:

  • De naam van de koper

  • Het adres van het goed

  • De geboden prijs

  • De tijdsduur van het bod: een einddatum vermelden in je bod zorgt ervoor dat je als koper niet eindeloos geblokkeerd wordt.

  • De ondertekening en de datum

Daarnaast doe je er als koper goed aan om zogenaamde een ‘opschortende voorwaarde’ te voorzien in je bod. Zo’n voorwaarde maakt de verkoopovereenkomst die volgt op de bod afhankelijk van het vervuld zijn van een voorwaarde (bv. het verkrijgen van een krediet). Voor jou is dit een extra veiligheid. Loopt er bijvoorbeeld iets mis met het verkrijgen van je krediet, dan zal de verkoop toch niet tot stand komen.

              Bijvoorbeeld

De koper heeft een bod ondertekend maar heeft net voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst ontdekt dat de grond vervuild is. Hij wil de verkoop niet langer laten doorgaan. Als hij in zijn bod een opschortende voorwaarde heeft ingelast waarbij de verkoop afhankelijk is van het verkrijgen van een bodemattest waaruit blijkt dat de grond niet vervuild is, is hij niet gebonden door de verkoop.

Let op met sms’en. Enkel een sms is niet voldoende als bewijs dat je een bod hebt uitgebracht. Maar het kan wel beschouwd worden als een ‘begin van bewijs’, dat aangevuld kan worden met andere elementen (zoals het bewijs dat er tussen de verkoper en jou eerdere contacten zijn geweest).

Andere tip: beperk je bod in tijd. Zo ben je niet eindeloos gebonden door je bod. Zonder beperking in tijd blijft je bod geldig totdat de woning verkocht is.

Wil je een bod doen op een woning? Doe dit schriftelijk en laat het bij twijfel nalezen door een vastgoeddeskundige.