41

Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.

Wanneer neemt de huur een einde?

De huur neemt een einde:

 • wanneer de duur voor dewelke zij is aangegaan verstrijkt of, in het geval van een levenslange huur, de huurder overlijdt;
 • wanneer of de huurder of de eigenaar opzegt, dat wil zeggen aan de andere partij meldt dat hij niet langer wenst te huren of te verhuren.

Bij een dergelijke opzeg dient een wachttermijn of opzegtermijn gerespecteerd te worden. Deze opzegtermijn verschilt naargelang een bijzonder of het algemeen huurrecht van toepassing is. Van sommige voorgeschreven termijnen kan worden afgeweken in de overeenkomst, van het grootste deel ervan echter niet.

Bij een huurcontract van een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient moeten we vooreerst een onderscheid maken

 • ofwel gaat het om een huurcontract dat werd afgesloten voor een vaste termijn van maximaal 3 jaar; In dit geval is er voordien geen opzeg mogelijk, noch door de huurder noch door de verhuurder;
 • ofwel gaat het om een levenslange huur, die is aangegaan tot aan het overlijden van de huurder: dergelijke huur kan enkel door de huurder beëindigd worden mits een opzegtermijn van 3 maand.
 • ofwel gaat het om een ander huurcontract. De huurder kan steeds opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. De huurder kan de woning evenwel zonder enige opzeg verlaten indien het contract niet was geregistreerd!

De verhuurder kan slechts opzeggen onder bepaalde voorwaarden:

 • een nieuwe eigenaar kan opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden om het zelf te betrekken als het huurcontract niet geregistreerd was en mits de opzeg te doen binnen de 3 maanden na de notariële verkoopakte;
 • iedere eigenaar kan op gelijk welk ogenblik opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden om het zelf of door naaste familie te (laten) betrekken;
 • de eigenaar kan opzeggen tegen het einde van een 3-jarige periode om belangrijke werken uit te voeren, mits een opzegtermijn van 6 maand;
 • de eigenaar kan (met een opzegtermijn van 6 maand) opzeggen zonder motief tegen het einde van een 3-jarige periode mits schadevergoeding indien zij gebeurt tegen het verstrijken van de 1ste of 2de 3-jarige periode.

Bij een handelshuur kan:

 • de verhuurder niet opzeggen vóór het einde van de lopende 9-jarige periode, tenzij de overeenkomst voorziet dat dit bij het einde van elke driejarige periode kan, en dan nog kan het enkel mits het naleven van een opzegtermijn van één jaar en in welbepaalde gevallen (om zelf handel te drijven, of familieleden van de eigenaar,…);
 • de huurder altijd tegen het einde van elke 3-jarige periode opzeggen mits een opzegtermijn van 6 maanden na te leven.

Is geen enkele bijzondere huurwet van toepassing en valt de afgesloten huur bijgevolg onder het gemeen huurrecht, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • ofwel hebben we te maken met een mondelinge huur of een schriftelijke huur van onbepaalde duur; In dit geval kunnen zowel de verhuurder als de huurder één maand voordien opzeggen;
 • ofwel gaat het om een schriftelijke huur voor bepaalde tijd; De huurder noch de verhuurder kunnen vervroegd een einde stellen aan de overeenkomst.
 • ofwel gaat het om de huur van een gemeubeld appartement (dat de huurder niet tot hoofdverblijfplaats dient); Hier moet de termijn nageleefd worden zoals deze voorzien is voor de betaling van de huurprijs: een maand als die per maand wordt betaald, een dag als die dagelijks wordt betaald, een jaar als die jaarlijks wordt betaald, enz…

In ieder geval kunnen partijen steeds in onderling overleg beslissen een (vroegtijdig) einde te maken aan de huurovereenkomst.