22

Hoe geschiedt een openbare verkoop

In principe wordt in heel het land een identieke procedure toegepast. Het goed wordt in één zitdag verkocht en er kan een instelprijs worden voorzien. Daarnaast kunnen kopers eventueel een premie ontvangen. Niettemin kunnen er in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant openbare verkopen doorgaan in 2 zitdagen, volgens de plaatselijke gebruiken.

Openbare verkopingen worden geharmoniseerd.
Tot nu bestonden er per arrondissement verschillen in de manier waarop openbare verkopingen werden georganiseerd. Vanaf 1 januari van volgend jaar is er een identieke procedure voorzien. Dat zorgt voor de nodige transparantie bij kopers en verkopers.

Eén zitdag in plaats van twee.
Verkopers zullen sneller kunnen verkopen, kopers zullen minder stress ervaren. Alles verloopt vanaf nu immers in één zitdag in plaats van twee.
Om de procedure te vereenvoudigen en te versnellen, heeft de wetgever beslist om de tweede zitdag af te schaffen.

Instelprijs mogelijk.
Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om een instelprijs te bepalen. Vóór de verkoop kan de verkoper in overleg met zijn notaris beslissen om een instelprijs vast te leggen. Dat bedrag kan vooraf worden aangekondigd in alle publiciteit rond het goed. 

Kopers kunnen premie ontvangen.
De wetgever voert nog een andere nieuwigheid in, namelijk een premie voor de koper. Hiervoor zijn twee scenario’s voorzien: met instelprijs of zonder instelprijs.
Indien er een instelprijs is voorzien, zal diegene die als eerste dit bedrag (of meer) biedt, een premie ontvangen indien hij de uiteindelijke koper blijkt te zijn. De premie bedraagt 1% van het eerste geboden bedrag.
Indien er geen instelprijs is voorzien, kan de notaris beslissen om toch een premie van 1% toe te kennen aan diegene die het hoogste bedrag biedt tijdens de zitting. Ook in dit geval moet het gaan om de uiteindelijke koper.

Rouwkoop: koper blijkt niet te betalen.
Indien de hoogste bieder achteraf zijn financiële verplichtingen niet zou nakomen, kan de verkoper vragen dat het goed opnieuw te koop gesteld wordt. Deze procedure heet “rouwkoop” (afgeleid van “berouw hebben over een gesloten koop”). Het goed wordt onder dezelfde voorwaarden als bij de vorige openbare verkoping te koop gesteld door dezelfde notaris. De bieder (de “rouwkoper’) die na de eerste openbare verkoping zijn financiële verplichtingen niet nakwam, zal hiervoor een zware sanctie krijgen.