39

Kan ik als ongehuwde minderjarige een onroerend goed aankopen?

Ik ben een ongehuwde minderjarige en wil een onroerend goed aankopen en hypothekeren en daartoe een lening aangaan. Hoe kan ik hiertoe gemachtigd worden?

Als minderjarige onder ouderlijk gezag kan u niet gemachtigd worden maar wordt u, wat betreft het aankopen en het hypothekeren van een onroerend goed, bij de ondertekening van deze akten vertegenwoordigd door uw ouders die namens u en in uw naam optreden.

Daarvoor zullen uw ouders evenwel eerst een bijzondere machtiging moeten aanvragen en bekomen van de vrederechter van uw woonplaats. Deze machtiging moet gevraagd worden zowel voor de aankoop, als voor het aangaan van de lening als voor het hypothekeren van het door u aangekochte onroerend goed.

Deze machtiging wordt bij verzoekschrift aangevraagd.