De verdeling van goederen

Bij feitelijke samenwoners geldt het vermoeden van onverdeeldheid niet. Dat wil zeggen dat de partners bij een verdeling zelf zullen moeten bewijzen kunnen voorleggen dat hun goederen effectief hun eigendom zijn.

 

 

De wet regelt zeer weinig tot niets over de vermogensrechtelijke[IS1]  aanspraken van de ongehuwde partners.

  • De inkomsten blijven van de partners;
  • De kosten voor de huishouding worden door de partners onderling geregeld;
  • De eigen goederen blijven eigen, maar in sommige gevallen zullen de partners de nodige bewijsmiddelen moeten voorleggen.
  • De partners die samen goederen aankopen, kopen die in ‘onverdeeldheid’. [MD2] 
  • Feitelijk samenwonende partners genieten slechts dezelfde huurrechten indien ze beiden de huurovereenkomst hebben ondertekend;
  • De eigen schulden van de partners, blijven eigen;
  • Bij een relatiebreuk regelen de partners zelf de verdeling van de goederen. Ze kunnen naar de familierechtbank stappen als ze er zelf niet uitraken;
  • Samenwonenden doen er goed aan bepaalde zaken op papier te zetten indien één van de partners mee verbouwt in de woning van de andere. Dat om discussie te vermijden bij een eventuele breuk;
  • Wat bij de aankoop van een woning? Samenwonenden koppels moeten een testament en/of een aanwasbeding laten opstellenwanneer ze samen een woning aankopen. De wet voorziet immers niet in bescherming van de langstlevende partner.

Samenwonende partners doen er goed aan om hun goederen op te lijsten in een samenlevingsovereenkomst.

 

 
 

Slim omgaan met de facturen

Betaal alle gezamenlijke aankopen via een gezamenlijke rekening en laat de factuur op naam van jezelf en je partner schrijven. Indien je daarentegen wenst dat je enige eigenaar bent van een aankoop, zorg dan dat je de prijs betaalt via je persoonlijke rekening en dat de factuur op jouw naam alleen staat.