Akten verlijden

Omtrent "akten verlijden" vindt u op notaris.be nog deze 21 artikels.

WAARUIT BESTAAT DE KOSTPRIJS VAN EEN AKTE?

Wat betaalt u precies aan de notaris? Is alles wat u betaalt voor de notaris zelf? En wanneer moet u precies betalen? U...

Geen verplaatsing naar de notaris meer nodig voor het verlijden van koopakten en andere notariële akten dankzij digitale volmacht

Binnenkort moeten de burgers zich niet meer naar een notariskantoor verplaatsen om een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte te...

Plaatsbezoeken opnieuw mogelijk vanaf 11 mei 2020

Vanaf 4 mei worden de coronamaatregelen geleidelijk aan afgebouwd. Ook voor de vastgoedactiviteiten heeft dat een impact. Vanaf 11 mei mogen plaatsbezoeken...

Je akte op afstand? Dat kan dankzij de digitale volmacht

Je akte voor je woning, je huwelijk of je bedrijf in orde brengen terwijl je veilig thuis blijft? Dat kan sinds kort...

Akte van bekendheid

Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt. Opgelet. De akte van bekendheid is niet...

Authentieke akte

De wet verleent aan een aantal personen (rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen) de bevoegdheid om aan hun officiële geschriften (vonnissen, exploten of akten)...

Basisakte

Notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw wordt vastgelegd. De akte regelt aldus de rechten van de...

Borderel

Samenvatting van een akte.

Commandverklaring bij openbare verkoop

Bij een openbare verkoop is de akte van commandverklaring deze waarbij de persoon die het laatst een bod heeft gedaan en dus...

Minuut

Het originele van de authentieke akte. De notaris bewaart het en kan er officiële kopieën (afschriften) van afleveren.

Recht op geschriften

Dit is een forfaitaire belasting (vroeger fiscale zegels) die betaald moet worden aan de overheid op iedere notariële akte.

Uitgifte

Het volledige, letterlijke afschrift van de minuut dat aan de betrokken partijen wordt afgeleverd, waarbij vaststaat dat de inhoud van het afschrift...

Vaste datum

Een welbepaald document verkrijgt een niet betwistbare datum op drie manieren: ofwel omdat het geregistreerd wordt; ...

Verkavelingsakte

Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen in een verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning werd verkregen, kunnen worden...

Verlijden

Wanneer de notaris klaar is met zijn opzoekingen, zal hij de partijen samenroepen met oog op het “verlijden” van de akte. Dit...

Regelingsakte

In de regelingsakte moeten de echtgenoten naar aanleiding van de echtscheiding verplicht een overeenkomst maken over enkele belangrijke familiale en materiële aangelegenheden.  

Notaris

De notaris is zowel een openbare ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten te verlijden, te bewaren en er afschriften van te...

Notarieel (openbaar) testament

Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor een notaris. Het testament wordt aan de notaris gedicteerd.  

Notariële akte

Een notariële akte is een authentieke akte opgesteld door de notaris. Enkel notariële akten (en niet onderhandse verkoopsovereenkomsten) kunnen overgeschreven worden in...

Registratie

Registratie is de formaliteit bestaande uit het overschrijven, ontleden of vermelden van een akte of van een geschrift door de ontvanger van...

Derden

Derden zijn alle personen die normaliter geen partij zijn bij een bepaalde handeling of akte. Derden kunnen in principe niet gebonden zijn...