Erfgenamen

Omtrent "erfgenamen" vindt u op notaris.be nog deze 36 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Welke erfgenamen worden in ons erfrecht beschermd?

Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie van je erft, dat bepaalt...

WORDEN KINDEREN UIT EEN EERSTE HUWELIJK BENADEELD ALS U HERTROUWT?

U heeft kinderen uit een vorige relatie en wenst nu te trouwen met een nieuwe partner. Wat gebeurt er als u overlijdt?...

Wetswijziging begunstigde van een levensverzekering

Vanaf 5 maart 2014 wordt het opletten geblazen voor mensen met een levensverzekering met kapitaal bij overlijden. Via een “begunstigingsclausule” hebt u...

Erven: ontdek de nieuwe brochure

Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen zelf kiezen? Je leest...

Nieuwe regels bij internationale nalatenschappen: het nadenken waard

Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internationale nalatenschappen zijn niet altijd een eenvoudige zaak. Tot nu toe had...

Nieuw in Huwen en samenwonen

Vroeger was trouwen de norm, maar vandaag is dat lang niet meer het geval. De cijfers van de wettelijke samenwoners liegen er...

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen

Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht aangenomen. De hervorming van het...

Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht, met een inwerkingtreding op 1 september 2018 Wat...

Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?

Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat “familie” heel vaak hoog genoteerd. Ouders...

Erven: nieuwe brochure beschikbaar!

Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking treden! Wie zijn je...

Waarom is het nuttig om je erfenis voor te bereiden?

Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (via een...

Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?

Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling van administratieve zaken moet zich een weg...

Kan ik met een erfovereenkomst mijn nalatenschap op voorhand verdelen?

Sinds 1 september 2018 kunnen erflaters en erfgenamen, onder strikte voorwaarden, erfovereenkomsten opstellen. Betekent dit dat ouders nu op voorhand hun goederen...

Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?

Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermogen zal...

Wie erft van jou als je geen partner of kinderen hebt?

Erven associëren de meeste mensen met iets dat tussen ouders en hun kinderen gebeurt. Maar velen hebben geen partner of kinderen. Wettelijk...

Ontdek onze vernieuwde brochure ‘Erven’!

Erven is vandaag meer dan ooit een actueel thema. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Mensen praten doorgaans niet graag...

Welke erfgenamen zijn in ons erfrecht beschermd? Onze notaris legt het uit!

Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie van je erft, dat bepaalt...

Akte van bekendheid

Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt. Opgelet. De akte van bekendheid is niet...

Voorbehouden (of reservataire) erfdeel

Dit is het deel waarop bepaalde erfgenamen (zoals de kinderen of echtgenote) altijd minstens recht op hebben. Bij een schenking of het...

Reservataire (of voorbehouden) erfdeel

Voorbehouden erfdeel of reserve. Het deel waarop bepaalde erfgenamen altijd minstens recht hebben. Indien de overledene meer heeft geschonken of meer heeft gelegateerd...

Beschikbaar gedeelte

Het beschikbaar gedeelte is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag beschikken in het voordeel van wie hij wenst...

Reserve

De reserve is het wettelijk erfdeel dat bepaalde in de wet opgesomde erfgenamen (kinderen, de langstlevende echtgeno(o)t(e), in sommige gevallen de ouders…)...

Wettelijke terugkeer

Bij een schenking door ouders aan hun kind komen de geschonken goederen, onder bepaalde voorwaarden, belastingsvrij, en krachtens de wet naar de ouders...

Erfgenaam

De persoon die een erfenis door versterf of uiterste wil geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

Beding van aanwas

Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen partijen waarbij bedongen wordt dat bij een toevallige, maar zekere gebeurtenis zoals een overlijden,...

Vorige 1 2 Volgende