Verdeling

Omtrent "verdeling" vindt u op notaris.be nog deze 9 artikels.

Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?

Hoe verloopt de verdeling van een nalatenschap? Wat is de rol van de notaris? En wat is de rol van de rechtbank? U...

Kan de verdeling van een nalatenschap geëist worden?

Wat zegt de wet hierover? Hoe zit het met de rechten van de langstlevende partner? U krijgt het antwoord in onze video...

De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!

Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische gids. De notaris helpt je...

Is het geld op jouw zichtrekening jouw eigendom?

We gebruiken allemaal dagdagelijks onze zichtrekeningen. Maar hoe zit het eigenlijk als je getrouwd bent? Is wat op jouw zichtrekening staat altijd...

Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen. Naar...

Wat moet de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming bevatten?

De echtgenoten die willen scheiden door onderlinge toestemming moeten hun wederzijdse rechten regelen en hieromtrent een overeenkomst maken. De akte waarin deze...

Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?

Wanneer verscheidene personen gerechtigd zijn in een nalatenschap, dan zijn zij onverdeelde eigenaars van deze nalatenschap. Om de onverdeeldheid te doen ophouden,...

Wanneer één van de huwelijkspartners komt te overlijden, moet er dan verdeeld worden?

Vooreerst een algemene opmerking : verdelen wordt in geen enkel geval opgelegd of geëist door de wet indien niemand van de mede-eigenaars...

Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?

Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso toekomt. Zij kunnen dus nooit volledig onterfd worden. Ook...