6

Wat moet de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming bevatten?

De echtgenoten die willen scheiden door onderlinge toestemming moeten hun wederzijdse rechten regelen en hieromtrent een overeenkomst maken. De akte waarin deze regelingen worden getroffen, wordt de regelingsakte genoemd.

Deze akte omvat :

1. het akkoord dat de echtgenoten hebben gesloten over de verdeling van hun goederen. Zij zijn hierin volkomen vrij en moeten geen rekening houden met de bepalingen van hun huwelijkscontract. Naast de concrete verdeling van al hun bezittingen, o.a. de woning, meubelen, huisraad en gelden, bevat het akkoord ook een regeling over de bijdrage in de bestaande en toekomstige schulden (vb. regeling met betrekking tot bestaande kredieten, leningen, nog te verwachten belastingen!).

2. de overeenkomst over volgende punten opgesomd in de wet :

  • de verblijfplaats van de echtgenoten tijdens de proefperiode;
  • de regeling met betrekking tot het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de minderjarige ongehuwde en niet-ontvoogde kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn, van de kinderen die ze hebben geadopteerd alsook van de kinderen van één van hen die de andere heeft geadopteerd;
  • eventueel de regeling omtrent het recht op persoonlijk contact met voornoemde kinderen;
  • de bijdrage van elk van de echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van voornoemde kinderen;
  • het bedrag van de eventuele uitkering tot onderhoud te betalen door de ene echtgenoot aan de andere;
  • de regeling van het erfrecht tussen echtgenoten in geval van overlijden tijdens de procedure.

Bevat de regelingsakte een regeling over onroerend goed, dan zal deze akte steeds notarieel moeten zijn.
Ook in de gevallen dat de echtgenoten geen onroerend goed bezitten is het aan te raden de regelingsakte te verlijden voor een notaris.
De notaris is vertrouwd met het familierecht en bemiddelt onpartijdig tussen echtgenoten.
Voor het geval de overeenkomst niet vrijwillig zou worden uitgevoerd, heeft de notariële akte bovendien het voordeel van de uitvoerbare kracht.