In de context van "boedelverdeling" vindt u op notaris.be nog volgende 11 artikels.

1 Boedelbeschrijving
Naar aanleiding van de echtscheiding kunnen de echtgenoten een boedelbeschrijving laten opmaken, indien...

2 De regelingsakte en de goederen
Langs de actiefzijde: de verdeling van de inboedel en de lichamelijke roerende goederen; de verdeling...

3 10 tips om erfruzies te voorkomen
Een goede successieplanning voorkomt juridische bekvechterij. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 42%...

4 5. Organiseer zelf de verdeling van uw inboedel
Na een overlijden bezoeken de nazaten het sterfhuis onder het motto: “eerst komt, eerst maalt”....

5 Bemiddelaar in notariële materies
Bemiddeling wordt aangeboden door verschillende beroepsgroepen.  Er zijn advocaat-bemiddelaars,...

6 10 tips om erfruzies te voorkomen
Een goede successieplanning voorkomt juridische bekvechterij. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 42%...

7 5. Organiseer zelf de verdeling van uw inboedel
Na een overlijden bezoeken de nazaten het sterfhuis onder het motto: “eerst komt, eerst maalt”....

8 Boedelbeschrijving
De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen...

9 Hoe gebeurt de vereffening-verdeling van het ontbonden gemeenschappelijk vermogen?
De taak om de goederen na echtscheiding te vereffenen en te verdelen is door de wetgever toegekend aan...

10 Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?
Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notariële...

11 Wat moet de regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming bevatten?
De echtgenoten die willen scheiden door onderlinge toestemming moeten hun wederzijdse rechten regelen...