Scheiding

Omtrent "scheiding" vindt u op notaris.be nog deze 20 artikels.

Wat als je je relatie wil beëindigen?

Wetgever stelt objectieve criteria op voor onderhoudsbijdrage voor de kinderen (alimentatie)

Bij een echtscheiding leidt de bepaling van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vaak tot onvrede en ellenlange discussies. De wetgever heeft nu...

Plotseling gescheiden. Wat nu?

De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hebben een nieuwe brochure uitgebracht in het kader van hun...

De meerwaarde van de notaris bij een echtscheiding

Koppels die willen scheiden kunnen dat op verschillende manieren doen. Zij kunnen een echtscheiding bekomen via advocaten en de rechtbank of via een...

Wat als je je relatie wil beëindigen?

Een relatie die stopt, of je nu samenwoont of getrouwd bent, is nooit aangenaam. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe kan...

Nieuw in Echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met allerlei regelingen, afspraken en papierwerk. Daarbij worden tal van belangrijke verzekeringscontracten vaak over het hoofd gezien...

Hoe blind trouwen de koppels van “Blind getrouwd”?

Iedere maandagavond kijkt Vlaanderen vol spanning naar vier koppels die een bijzondere uitdaging aangaan: trouwen met een compleet vreemde. De koppels hebben...

Kan de notaris mij helpen bij een echtscheiding?

U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te...

Ik blijf al jaren thuis om voor de kinderen te zorgen, mijn echtgenoot werkt voltijds. Wat als we scheiden?

Mensen kunnen om tal van uitéénlopende redenen niet beroepsactief te zijn: de zorg voor kinderen thuis, een langdurige ziekte, verlies van werk…...

Kan thuis blijven voor de kinderen in mijn nadeel spelen bij een echtscheiding? Niet met een juiste regeling!

Koppels willen hun inkomsten niet altijd delen. Door een huwelijkscontract op te stellen en te kiezen voor een stelsel van ‘scheiding van...

Gescheiden met een kind: Wat als ik zou overlijden?

Ook minderjarige kinderen kunnen erven, bijvoorbeeld als één van de ouders overlijdt. Vooral bij gescheiden ouders leeft dan de vraag wat er...

Wat als corona de verblijfsregeling van je kinderen in de war stuurt?

Je wil het niet meemaken: de school van je zoon of dochter belt je op om een coronabesmetting te melden. Daardoor moet...

Persoonlijke contacten tussen broers en zussen beter beschermd door de wet

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die vallen onder een jeugdbeschermingsprocedure (zoals pleegzorg of voogdij) bevinden zich vaak in een pijnlijke situatie...

Kan je ex een invloed hebben op de erfenis van je minderjarige kinderen?

Heb je nog een goede band met je ex? Dan zal je het waarschijnlijk niet erg vinden dat hij of zij nog...

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Een grond tot het bekomen van een echtscheiding waarbij de beide echtgenoten voorafgaandelijk in onderling overleg een overeenkomst hebben opgemaakt over een...

Echtscheiding / uit de echt scheiden

Eén van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen.  

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden...

Echtscheidingsbemiddeling

Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar (eventueel...

Bij een scheiding, wie beslist er waarover, als het over de kinderen gaat ?

De twee ouders, zij alleen, hebben het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dat betekent dat ze overeenstemming moeten bereiken over de organisatie van de...

Hoe verloopt een echtscheiding door onderlinge toestemming?

Hoe een echtscheiding verloopt en hoe lang een echtscheiding duurt, hangt af van de gekozen procedure. Scheiden kan je immers op twee...