Kan de notaris mij helpen bij een echtscheiding?

26 maart 2018

U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds mogelijk is tussen u en uw partner, dan kan u scheiden met onderlinge toestemming (de zogenaamde EOT).

Bij een EOT moet alles tot in de puntjes geregeld worden in de regelingsakte. In deze akte moeten de echtgenoten verplicht een overeenkomst opmaken over enkele belangrijke familiale en materiële aangelegenheden. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over de roerende en onroerende goederen, de verblijfplaats van de echtgenoten tijdens de procedure en de kinderen (hun opvoeding, de kosten, hun verblijfplaats, alimentatie…). Bovendien moeten de echtgenoten bepalingen opnemen over hun erfrecht ten opzichte van elkaar voor het geval één van hen komt te overlijden tijdens de procedure. Heel wat zaken dus, die niet altijd gemakkelijk te bespreken zijn zonder ervaren deskundige.

Kan het een meerwaarde hebben om deze regelingsakte te laten opstellen bij een notaris? Ja. De notaris heeft naast zijn functie van openbaar ambtenaar een vertrouwensfunctie: hij is vertrouwd met het familierecht en bemiddelt onpartijdig tussen de echtgenoten. Hij wijst de echtgenoten op hun aanspraken en op de gevolgen van de door hen afgesloten verbintenissen. Indien nodig zal de notaris ook bepaalde zaken waar partijen niet aan gedacht hebben, aanstippen. De notaris helpt bij de precieze redactie van de gemaakte overeenkomst, ook wat de alimentatie aan de echtgenoot en de alimentatie voor de kinderen betreft.

Soms moeten partijen zelfs beroep doen op de notaris. Bij de overdracht van onroerende goederen (bv. de gezinswoning) is de notariële akte verplicht, gelet op het financieel belang dat partijen hierbij hebben. Deze akte zal worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. Dit is dus onder meer het geval wanneer één van de echtgenoten een onroerend goed overneemt (eventueel mits betaling van een oplegsom aan de andere echtgenoot) of de beide echtgenoten beslissen om samen mede-eigenaars te blijven van het onroerend goed (zodat ze dit goed als mede-eigenaars kunnen verkopen).

Er is nog een ander cruciaal voordeel aan de regelingsakte in notariële vorm: in geval van niet uitvoering van de verbintenissen door de uitkeringsplichtige echtgenoot kan de andere echtgenoot gebruik maken van het voordeel van de uitvoerbare kracht van de ondertekende notariële akte. Hij of zij kan zich in dit geval rechtstreeks wenden tot een gerechtsdeurwaarder, zonder te moeten wachten op een vonnis dat de verzuimende echtgenoot veroordeelt. Noodgedwongen opnieuw naar de rechtbank gaan omdat uw ex-partner zijn afspraken niet nakomt, brengt bijkomende kosten en tijdsverlies met zich mee. Niet meteen hetgeen waar u als gescheiden partner naar verlangt natuurlijk…

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat