Notarisbarometer

Elk jaar gaan er meer dan 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten. Hierdoor voelen de notarissen de polsslag van de samenleving en hebben zij een nauwkeurig beeld van wat er leeft bij de bevolking.

De “Notarisbarometer” is hier een weerslag van. Elk trimester peilt deze naar de activiteit in ons land op vlak van de gezinnen, ondernemingen en vastgoed.

Betrouwbare cijfers, want het gaat om het aantal dossiers dat elke maand in de notariskantoren wordt opgestart. Wat vastgoed betreft, gaat het o.a. om de verkopen van de afgelopen drie maanden. De vastgoedindex werd opgestart in het 3de trimester van 2007 (startwaarde 100).

De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Notarisbarometer 3de trimester 2016: Minder vastgoedtransacties in het afgelopen trimester

In het 3de trimester 2016 bedroeg de vastgoedindex 115,9, wat neerkomt op een daling van -9,5% in vergelijking met het 2de trimester 2016. Dat heeft te maken met de zomerperiode, die doorgaans minder vastgoedtransacties met zich meebrengt. In vergelijking met het 3de trimester 2015 noteren we een daling van -1,9%.
Vooral in juli was het dit jaar een stuk rustiger op de vastgoedmarkt: -16,1% minder transacties in vergelijking met juli 2015. Augustus 2016 scoort dan weer +3% beter dan augustus 2015. In september noteren we een status quo.

Trendbreuk of niet?
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: De terugval van het aantal transacties is zeker voor een deel te verklaren door de vakantiemaanden, traditioneel een kalmere periode op de vastgoedmarkt. Het is nu uitkijken naar de volgende Notarisbarometer om na te gaan of er sprake is van een echte trendbreuk.
Op jaarbasis scoort 2016 wel beter dan 2015. Indien we de eerste 9 maanden van 2016 vergelijken met dezelfde periode in 2015 waren er +8,4% meer transacties.”