Compromis

Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. De compromis is immers bindend vanaf het moment dat de partijen een prijs en een voorwerp overeengekomen zijn. Aangezien dat een compromis het geheel van de rechten en plichten van de koper en de verkoper omschrijft, is het van belang dat hij zeer nauwkeurig wordt opgesteld. De volledige inhoud van het compromis wordt bovendien overgenomen in de authentieke akte. Vandaar dat een tussenkomst van een professioneel bij het opstellen van het compromis aan te raden is, hoewel dit niet verplicht is.

 

Omtrent "compromis" vindt u op notaris.be nog deze 16 artikels.

5 misverstanden over het kopen van een woning

Misverstand 1: Een verkoopovereenkomst is een voorlopige overeenkomst, de authentieke akte maakt de verkoop definitief. Je hoort wel vaker dat mensen de...

Waarom moet je na het compromis nog even wachten om de notariële akte te tekenen?

Een woning kopen is voor veel mensen een spannende stap in hun leven. Een stap waarbij ze ook wat geduld aan de...

Vanaf wanneer ben ik precies eigenaar van mijn woning ?

In principe komt een verkoop tot stand wanneer er een akkoord is over het goed en de prijs. Maar eigenaar van je...

Onze brochure « Een woning kopen » is beschikbaar !

De aankoop van een woning is voor veel mensen een avontuur op zich. Maar ook onbekend terrein… Welke stappen moet je als...

Notarissen gaan voor verkoopovereenkomst in heldere taal

Een woning kopen is een spannende aangelegenheid én een belangrijke investering. Zeker zijn van wat je precies koopt, is cruciaal. Daarom werken...

Verkoopovereenkomst

De onderhandse overeenkomst is een overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het geheel van rechten en plichten omschrijft van...

Compromis

Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt ook het begrip “voorlopige verkoopovereenkomst” gebruikt, wat misleidend is. De...

Onderhandse verkoopovereenkomst

Onderhandse overeenkomst (of “compromis”) komt tot stand als partijen beiden een wilsovereenstemming hebben bereikt over het voorwerp en de prijs van de...

Wat betekent de term voor vrij en onbelast?

In een notariële verkoopakte zal je vrijwel steeds de vermelding terugvinden dat het eigendom verkocht wordt 'voor vrij en onbelast'. Dit is...

Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?

De term 'voorlopige verkoopovereenkomst' is misleidend omdat die de indruk wekt dat zowel koper als verkoper van de aankoop/verkoop zouden kunnen afzien,...

Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?

Vooreerst enige verduidelijking omtrent het begrip 'voorlopige verkoopovereenkomst' dat vaak gebruikt wordt als synoniem van 'onderhandse verkoopovereenkomst' of 'compromis'. Deze term is misleidend...

Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?

Wanneer het gaat om de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning, zegt de wet dat het voorschot...

Hoe legt u een aankoop vast?

U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De notaris maakt een verkoopovereenkomst op maat. Zo bent u er zeker van dat...

Eerst kopen en dan lenen?

De vraag van de kip of het ei. Probeer vóór u koopt al een akkoord te krijgen bij een kredietinstelling. Vraag desnoods...

Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?

De notaris maakt na een hele reeks opzoekingen een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoor een officieel karakter. Akte kwijt ? Geen...

Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?

Een verkoop komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over het voorwerp en de prijs van...