In de context van "erfgenamen" vindt u op notaris.be nog volgende 50 artikels artikels.

Vorige 1 2 Volgende

26 Waarom is het nuttig om je erfenis voor te bereiden?
Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (via...

27 Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?
Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling van...

28 Akte van bekendheid
Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt....

29 Voorbehouden (of reservataire) erfdeel
Dit is het deel waarop bepaalde erfgenamen (zoals de kinderen of echtgenote) altijd minstens recht op...

30 Reservataire (of voorbehouden) erfdeel
Voorbehouden erfdeel of reserve. Het deel waarop bepaalde erfgenamen altijd minstens recht hebben. Indien...

31 Beschikbaar gedeelte
Het beschikbaar gedeelte is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag beschikken in het...

32 Reserve
De reserve is het wettelijk erfdeel dat bepaalde in de wet opgesomde erfgenamen (kinderen, de langstlevende...

33 Wettelijke terugkeer
Bij een schenking door ouders aan hun kind komen de geschonken goederen, onder bepaalde voorwaarden,...

34 Erfgenaam
De persoon die een erfenis door versterf of uiterste wil geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

35 Beding van aanwas
Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen partijen waarbij bedongen wordt dat bij een toevallige,...

36 Plaatsvervulling
Plaatsvervulling doet zich voor wanneer een bloedverwant die zelf zou geërfd hebben reeds overleden...

37 Algemeen legataris
Persoon aan wie een algemeen legaat wordt toegekend. Een legaat is een waarde dat via een testament wordt...

38 Ab intestat
Dit is een synoniem voor "wettelijke erfopvolging". Zoals de naam het al laat vermoeden, is...

39 Orde
Is een groep van familieleden die aanspraak kan maken op de nalatenschap van de overleden persoon. ...

40 Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
Bewijs tussen de partners en tegenover hun erfgenamen Bij feitelijk samenwonen is er wettelijk niets...

41 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het overlijden...

42 Worden mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk benadeeld als ik hertrouw?
Koppels die wensen te hertrouwen en reeds kinderen hebben uit een vorige relatie vrezen soms problemen...

43 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een deel...

44 De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
Het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot is het aandeel in vruchtgebruik dat aan de langstlevende...

45 Bij feitelijke scheiding, geen huwelijkscontract noch testament, naar wie gaat de erfenis?
De erfenis vervalt hier als volgt : - het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen de overledene...

46 Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
Wanneer verscheidene personen gerechtigd zijn in een nalatenschap, dan zijn zij onverdeelde eigenaars...

47 Geen testament? Wie erft?
De wet bepaalt wat de langstlevende partner, de langstlevende echtgenoot en de kinderen erven. Na hen...

48 Ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen, wie erft wat?
Bij erven wordt heel vaak aan de kinderen gedacht als erfgenaam. Kinderen zijn echter niet de enige erfgenaam....

49 Ik heb geen dichte familie meer, maar wel verschillende mensen die voor mij hebben gezorgd.
Bij het opstellen van een testament heeft een erflater geen 100%-keuzevrijheid. Een eerste regel is dat...

50 Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
Stiefkinderen worden door de wet niet als rechtstreekse erfgenamen beschouwd, hoelang ze ook gewoond...

Vorige 1 2 Volgende