In de context van "erfgenamen" vindt u op notaris.be nog volgende 56 artikels artikels.

26 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen...

27 Nieuwe regels bij internationale nalatenschappen: het nadenken waard
Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internationale...

28 Nieuw in Huwen en samenwonen
Vroeger was trouwen de norm, maar vandaag is dat lang niet meer het geval. De cijfers van de wettelijke...

29 De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen
Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht...

30 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht,...

31 Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?
Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat...

32 Erven: nieuwe brochure beschikbaar!
Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking treden!...

33 Waarom is het nuttig om je erfenis voor te bereiden?
Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (via...

34 Akte van bekendheid
Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt....

35 Voorbehouden (of reservataire) erfdeel
Dit is het deel waarop bepaalde erfgenamen (zoals de kinderen of echtgenote) altijd minstens recht op...

36 Reservataire (of voorbehouden) erfdeel
Voorbehouden erfdeel of reserve. Het deel waarop bepaalde erfgenamen altijd minstens recht hebben. Indien...

37 Beschikbaar gedeelte
Het beschikbaar gedeelte is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag beschikken in het...

38 Reserve
De reserve is het wettelijk erfdeel dat bepaalde in de wet opgesomde erfgenamen (kinderen, de langstlevende...

39 Wettelijke terugkeer
Bij een schenking door ouders aan hun kind komen de geschonken goederen, onder bepaalde voorwaarden,...

40 Erfgenaam
De persoon die een erfenis door versterf of uiterste wil geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

41 Beding van aanwas
Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen partijen waarbij bedongen wordt dat bij een toevallige,...

42 Plaatsvervulling
Plaatsvervulling doet zich voor wanneer een bloedverwant die zelf zou geërfd hebben reeds overleden...

43 Algemeen legataris
Persoon aan wie een algemeen legaat wordt toegekend. Een legaat is een waarde dat via een testament wordt...

44 Ab intestat
Dit is een synoniem voor "wettelijke erfopvolging". Zoals de naam het al laat vermoeden, is...

45 Orde
Is een groep van familieleden die aanspraak kan maken op de nalatenschap van de overleden persoon. ...

46 Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
Bewijs tussen de partners en tegenover hun erfgenamen Bij feitelijk samenwonen is er wettelijk niets...

47 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het overlijden...

48 Worden mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk benadeeld als ik hertrouw?
Koppels die wensen te hertrouwen en reeds kinderen hebben uit een vorige relatie vrezen soms problemen...

49 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een deel...

50 De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
Het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot is het aandeel in vruchtgebruik dat aan de langstlevende...