In de context van "erfgenamen" vindt u op notaris.be nog volgende 40 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

26 Plaatsvervulling
Plaatsvervulling doet zich voor wanneer een bloedverwant die zelf zou geërfd hebben reeds overl

27 Algemeen legataris
Persoon aan wie een algemeen legaat wordt toegekend. Een legaat is een waarde dat via een testament

28 Ab intestat
Dit is een synoniem voor "wettelijke erfopvolging". Zoals de naam het al laat vermoeden, i

29 Orde
Is een groep van familieleden die aanspraak kan maken op de nalatenschap van de overleden persoon.&n

30 Hoe bewijzen samenwonenden welke goederen van wie zijn?
Bewijs tussen de partners en tegenover hun erfgenamen Bij feitelijk samenwonen is er wettelijk niets

31 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het over

32 Worden mijn kinderen uit een eerdere relatie benadeeld als ik trouw met een nieuwe partner?
Veel koppels vinden elkaar op een latere leeftijd. Soms hebben de partners kinderen een uit een eerd

33 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een de

34 De langstlevende echtgenoot heeft een voorbehouden erfdeel op de preferentiële goederen.
Het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtgenoot is het aandeel in vruchtgebruik dat aan de

35 Bij feitelijke scheiding, geen huwelijkscontract noch testament, naar wie gaat de erfenis?
De erfenis vervalt hier als volgt : - het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen de overleden

36 Moeten alle erfgenamen akkoord gaan met een verdeling?
Wanneer verscheidene personen gerechtigd zijn in een nalatenschap, dan zijn zij onverdeelde eigenaar

37 Geen testament? Wie erft?
De wet bepaalt wat de langstlevende partner, de langstlevende echtgenoot en de kinderen erven. Na he

38 Ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen, wie erft wat?
Bij erven wordt heel vaak aan de kinderen gedacht als erfgenaam. Kinderen zijn echter niet de enige

39 Mag ik een zorgverlener opnemen in een testament?
Ja, er bestaan regels. Voor mensen met weinig familie of mensen die geen goed contact hebben met hun

40 Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
Stiefkinderen worden door de wet niet als rechtstreekse erfgenamen beschouwd, hoelang ze ook gewoond

Vorige 1 2 Volgende