Opnieuw meer tijd om te voldoen aan verplichtingen verbonden aan de erf- en registratiebelasting

11 november 2020

Door de tweede coronagolf kunnen sommige mensen niet tijdig voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals het tijdig indienen van een aangifte van nalatenschap. Ook het voldoen aan termijnen om te genieten van fiscale gunstregelingen kan problematisch zijn. Net zoals bij de eerste coronagolf verlengt de Vlaamse Belastingdienst daarom bepaalde fiscale termijnen.

Meer tijd om een aangifte van nalatenschap in te dienen

Na een overlijden moeten de erfgenamen binnen de vier maanden (voor een overlijden in België) een aangifte van nalatenschap indienen.  Gebeurt dit niet (tijdig), dan kan VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst, een belastingverhoging opleggen. Maar erfgenamen kunnen door de huidige veiligheidsmaatregelen niet altijd gemakkelijk aan deze termijnen te voldoen. Daarom legt VLABEL geen belastingverhoging op als een laattijdige aangifte nog ingediend wordt ten laatste op 31 januari 2021. Burgers hoeven hiervoor zelf geen uitstel te vragen.

Bijvoorbeeld: kinderen van de een overledene moeten tegen ten laatste 15 december 2020 een aangifte van nalatenschap indienen. Door de bijzondere omstandigheden wordt deze termijn verlengd tot en met 31 januari 2021.

Meer tijd om te voldoen aan voorwaarden van fiscaal gunstregime

Wie een woning koopt en voldoet aan specifieke voorwaarden, heeft recht op een fiscaal gunstregime. Het voldoen aan een bepaalde termijn hoort daar vaak bij. Maar door de nieuwe veiligheidsmaatregelen dreigen veel kopers niet te voldoen aan deze voorwaarden, waardoor zij mogelijk hun fiscaal voordeel verliezen. Daarom verlengt VLABEL ook hier de termijnen naar 31 januari 2021. Het gaat om de volgende situaties:

1.          Je hebt recht op een teruggave door een wederverkoop binnen de twee jaar

Wie een gekochte eigendom binnen de twee jaar terug verkoopt, krijgt  3/5 van de registratiebelasting terug. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de akte in principe binnen een termijn van twee jaar verleden moet worden. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

2.         Je hebt recht op meeneembaarheid door verrekening

Als een oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom.

De akte van de nieuwe aankoop moet dan wel verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

3.          Je hebt recht op het verlaagd tarief voor een bescheiden woning:

Om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden (het vroegere tarief van 5%) moet je binnen de drie jaar na datum van de akte op het adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021.

4.         Je hebt recht op het gunsttarief voor de aankoop van een gezinswoning

Van sommige fiscale gunstregimes kan je enkel genieten als je geen andere onroerende eigendommen hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je wil genieten van het verlaagd tarief van 6% voor de aankoop van een enige gezinswoning. Maar veel kopers hebben hun ‘oude’ woning nog niet verkocht bij de aankoop van een nieuwe woning. Deze kopers kunnen toch genieten van het tarief van 6% als ze zich verbinden om hun oude woning binnen het jaar te verkopen.  Deze termijn wordt ook verlengd tot en met 31 januari 2021.

Zijn al die termijnen toch wat verwarrend? Vraag gerust advies aan je notariskantoor!

Bron: Fednot