Teruggave van registratierechten bij verkoop binnen de twee jaar

Wanneer men een gekochte eigendom binnen de twee jaar terug verkoopt, krijgt men 3/5 van de registratiebelasting terug. Dit gebeurt niet automatisch, maar moet worden aangevraagd.

Opgelet: Je kan slechts 3/5 van de verkooprechten terugvorderen als je op je woning 10% verkooprechten had betaald. Bovendien moet de verkoop van de woning gebeurd zijn binnen de twee jaar te rekenen vanaf de datum van authentieke akte.

Wat bij een wederverkoop van een enige eigen gezinswoning?

Ook hier kan je genieten van een teruggave van 3/5. Je moet dan wel eerst aanvullende rechten betalen, omdat er pas een teruggave mogelijk is als er op de aankoop 10% verkooprecht is geheven. De aanvullende rechten worden verrekend met de terug te geven rechten.