Teruggave van registratierechten bij verkoop binnen de twee jaar

Wanneer men een gekochte eigendom binnen de twee jaar terug verkoopt, krijgt men 3/5 van de registratiebelasting terug, op voorwaarde dat men destijds bij de aankoop 7% registratiebelastingen betaalde (of 6% voor aankopen vanaf 1 januari 2020). Dit gebeurt niet automatisch, maar moet worden aangevraagd.

Voor de berekening van deze termijn, telt telkens de datum van het verlijden van de authentieke akte.