De registratierechten in Brussel

In Brussel betaal je voor de aankoop van een onroerend goed 12,5% registratierechten. In tegenstelling tot het Vlaams Gewest kent Brussel geen verlaagd tarief voor de aankoop van de gezinswoning. Wel geldt er een abattement of een vrijstelling van registratierechten. 

 

Het abattement voor de enige gezinswoning

Bij de aankoop van een woning, is de eerste schijf van 200.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat je geen belastingen betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Het abattement komt neer op een korting van 25.000 euro op de totaal verschuldigde registratierechten. Voor bouwgronden bedraagt het abattement €100.000 euro. 

Niet iedereen geniet van een abattement. Zo mag de belastbare grondslag bij woningen niet meer bedragen dan €600.000 euro. Voor bouwgronden is dat €300.000 euro. 

Eén van de voorwaarden om van het abattement te genieten, is dat je tijdig je hoofdverblijfplaats vestigt in je aangekochte woning. Sinds 1 april krijgen kopers 3 jaar tijd (vanaf de aankoopakte). Wie daarboven energetisch wil renoveren – en dus de energieprestatie van zijn woning wil verbeteren – krijgt extra tijd (5 jaar).

Energetisch renoveren wordt beloond in Brussel. Wie zijn woning energiezuiniger maakt heeft onmiddellijk recht op een aanvullend abattement.

Het aanvullend abattement bedraagt 25 000 euro voor elke gerealiseerde verbetering van energieklasse. Het aantal energieklassen waartoe de partijen zich verbinden, moet ten minste 2 bedragen. Het gaat dus om een variabel abattement, dat afhankelijk is van het aantal verbeterde energieklassen. Wat de partijen effectief krijgen als voordeel wordt bepaald door hetgeen waartoe ze zich verbinden bij hun aankoop, maar dit bedrag kan later worden verhoogd of verlaagd in functie wat de kopers effectief hebben bereikt en hetgeen tot wat ze zich toe verbonden hadden.