Kosten verbonden aan het hypothecair krediet

Ga je een lening aan voor de aankoop van je woning? Dan zal ook voor je kredietdossier bepaalde kosten betalen. Ook je kredietovereenkomst zal de notaris moeten gieten in een notariële akte: de notariële kredietakte.

 

Belastingen verschuldigd aan de overheid

 
 • Het registratierecht van 1% op het door de hypotheek gewaarborgde bedrag
 • Hypotheekrechten
 • Het registratierecht van 0.3% op het door de hypotheek gewaarborgde bedrag

Daarnaast betaal je voor je kredietakte ook:

 • Registratierechten voor de bijlagen;
 • Recht op geschrift
 • 21% btw op het recht op geschriften en het ereloon van de notaris

 

 
 

Overige kosten verschuldigd aan de overheid

 
 • Inschrijving van een hypotheek: dit is een retributie die afhangt van de waarde van de hypotheek
 • Retributies hypotheekstaat: De koper vergoedt de vaste kosten voor het opvragen van de hypotheekstaten. Dit bedrag hangt af van de hypotheekstaat (30-jarige of aanvullende) en de dringendheid.

De administratieve kosten voor het verlijden van een kredietakte bedragen een vast tarief van 550 euro. De 'uitgaven aan derden' in het kader van een kredietakte bedragen vandaag 40 euro. 

 

Kosten verschuldigd aan het notariskantoor

 

Wettelijk getarifeerd ereloon:

Ook voor hypothecaire kredietakten is het ereloon wettelijk bepaald. Het ereloon van de notaris bij een krediet omvat de vergoeding voor de intellectuele verrichtingen die nodig zijn voor de kredietakte. Het gaat hoofdzakelijk om het nakijken van de kredietovereenkomst van de bank, het adviseren, het opmaken van de kredietakte, de communicatie met de bank, het registeren en het bewaren van de akte. Ook de juridische medewerkers die betrokken zijn bij deze taken worden vergoed met het ereloon van de notaris.

Werkingskosten

 • Kosten voor opzoekingen die de notaris en zijn medewerkers verrichten;
 • De vergoedingen voor de administratieve medewerkers die vooral belast zijn met de naverwerking van de kredietakte. Het gaat om de formaliteiten die vervuld moeten worden bij de verschillende overheden, na de ondertekening van de authentieke akte.
 • De algemene werkingskosten van het kantoor. Dit zijn kosten die niet verbonden zijn aan één bepaald dossier zoals de computerinstallatie, de telefoon of de brandverzekering.