De belastingen vormen een belangrijk deel van je aankoopkosten...

Weten hoeveel belastingen je moet betalen op je aankoop is cruciaal. De belastingen vormen immers het grootste deel van de bijkomende aankoopkosten. Wil je zelf nagaan hoeveel belastingen jij moet betalen? Maak dan een simulatie via onze handige rekenmodule!

 

Het standaardtarief

Sinds 1 januari 2022 bedraagt het standaardtarief voor de aankoop van een onroerend goed in Vlaanderen 12%. Er zijn echter verschillende verminderingen die mogelijk op jou van toepassing zijn. De belangrijkste daarvan is het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige en eigen gezinswoning.

 

Het verlaagd tarief van 3% voor de aankoop van een gezinswoning

Sinds 1 januari 2022 genieten kopers van een verlaagd tarief van 3% als:

  • de aankoop door één (of meerdere) natuurlijke persoon (personen) gebeurt
  • de aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime
  • de koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn
  • het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat
  • het een zuivere aankoop betreft; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking
  • de koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

Opgelet: voor de aankoop van een onroerend goed dat niet onder deze voorwaarden valt, is het tarief van 12% (sinds 1 januari 2022) nog altijd van toepassing!

 

 

 

Vermindering registratietarief voor Ingrijpende Energetische Renovatie, sloop en (gedeeltelijke) heropbouw

Het standaardtarief kan worden verminderd tot 1% (sinds 1 januari 2022) indien de woning voor een belangrijk deel energetisch wordt gerenoveerd (“Ingrijpende energetische renovatie”) of wordt gesloopt en (gedeeltelijk) wordt herbouwd binnen de 6 jaar na de aankoop van de woning.

Meer informatie over de voorwaarden van Ingrijpend energetische renovatie kan je terugvinden op www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER.

Wil je meer weten over de voorwaarden om te genieten van het tarief van 1% en de procedure om de verlaging aan te vragen bij Vlabel? Hier vind je meer informatie!

 

 

Wat als ik mijn vorige woning niet op tijd kan verkopen?

Verlies je het recht op het verlaagd tarief van 3% als je bij de aankoop van je nieuwe woning, je oude woning nog niet hebt verkocht? Nee, niet automatisch! Je geniet van het verlaagde tarief als je je ertoe verbindt het goed volledig te verkopen binnen twee jaar na het verlijden van de notariële akte (sinds 1 januari 2022)