De registratierechten in Wallonië

Ook in Wallonië moet je registratierechten betalen bij de aankoop van een onroerend goed. De fiscale regels verschillen per regio. Als algemene regel geldt dat je voor de aankoop van een onroerend goed 12,5% registratierechten betaalt. Net zoals in Vlaanderen bestaan er echter wel gunstmaatregelen. 

 

Het abattement voor de enige gezinswoning

Als fiscaal duwtje in de rug genieten kopers die een gezinswoning kopen van een abattement of een vrijstelling van registratierechten op een bepaalde schijf. Sinds 1 juli 2023 ziet het Waals abattement er als volgt uit:

  • Abattement van €40.000 als de belastbare waarde niet meer dan 350.000 euro bedraagt;
  • Abattement berekend volgens formule 40.000 € - ((20.000 x (belastbare waarde – 350.000) / 150.000) als de belastbare waarde tussen €350.000 en €500.000 euro bedraagt;
  • Abattement van €20.000 euro als de belastbare waarde meer dan €500.000 euro bedraagt

Voor de aankoop van bouwgronden gelden andere abattementen. 

 

Voorwaarden om te genieten van het abattement in Wallonië

Om van het abattement te genieten moeten kopers voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Het aangekochte goed moet zich in Wallonië bevinden;
  • De koper moet een natuurlijke persoon zijn;
  • Het aangekochte goed moet bestemd zijn voor de huisvesting van de koper(s)
  • Er mag geen verhinderend bezit zit, wat betekent dat de koper(s) op datum van de notariële akte geen andere woning mogen bezitten in volle eigendom;
  • De koper(s) moeten binnen de drie jaar hun hoofdverblijfplaats vestigen (binnen de vijf jaar voor bouwgronden bestemd voor bewoning);
  • De koper(s) moet gedurende drie jaar zijn hoofdverblijfplaats houden op het adres van het onroerend goed

Indien kopers zich niet houden aan de voorwaarden, kunnen aanvullende rechten verschuldigd worden. Meer informatie over het abattement vind je op de pagina over het abattement op Notaire.be. 

 
vrienden die op zoek zijn huis om te kopen