De registratierechten in Wallonië

Ook in Wallonië moet je registratierechten betalen bij de aankoop van een onroerend goed. De fiscale regels verschillen per regio. Als algemene regel geldt dat je voor de aankoop van een onroerend goed 12,5% registratierechten betaalt. Net zoals in Vlaanderen bestaan er echter wel gunstmaatregelen. 

 

Het abattement voor de enige gezinswoning

Als fiscaal duwtje in de rug genieten kopers die een gezinswoning kopen van een abattement van 20.000 euro. Een abattement is een schijf van de belastbare grondslag dat vrijgesteld is van registratierechten. Het abattement van 20.000 euro komt meer concreet neer op een korting van 2.500 euro. 

 

Voorwaarden om te genieten van het abattement in Wallonië

Om van het abattement te genieten moeten kopers voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Het aangekochte goed moet zich in Wallonië bevinden;
  • De koper moet een natuurlijke persoon zijn;
  • Het aangekochte goed moet bestemd zijn voor de huisvesting van de koper(s)
  • Er mag geen verhinderend bezit zit, wat betekent dat de koper(s) op datum van de notariële akte geen andere woning mogen bezitten in volle eigendom;
  • De koper(s) moeten binnen de drie jaar hun hoofdverblijfplaats vestigen (binnen de vijf jaar voor bouwgronden bestemd voor bewoning);
  • De koper(s) moet gedurende drie jaar zijn hoofdverblijfplaats houden op het adres van het onroerend goed

Indien kopers zich niet houden aan de voorwaarden, kunnen aanvullende rechten verschuldigd worden. Meer informatie over het abattement vind je op de pagina over het abattement op Notaire.be. 

 
vrienden die op zoek zijn huis om te kopen