In de context van "aangifte van nalatenschap" vindt u op notaris.be nog volgende 25 artikels artikels.

11 Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?
Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met...

12 Wat moet u allemaal regelen bij het overlijden van een naaste?
Moet u een erfenis sowieso aanvaarden? Hoe kunnen bankrekeningen worden gedeblokkeerd? Hoe kan uw notaris...

13 Een belangrijk bedrag lenen aan een familielid: best een leningsovereenkomst laten registreren?
Is het wel nuttig om zo'n overeenkomst te laten registreren? Is er een link met de nalatenschap van...

14 Nieuw in Erven & Schenken
Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in 2015 spreekt men in Vlaanderen niet...

15 Het recht van terugkeer bij schenkingen
Je kan het je als ouder niet inbeelden, maar stel dat je kind voor je overlijdt. Wat gebeurt er dan met...

16 Wat u moet weten over de erfbelasting
Zeg niet langer successierechten, maar erfbelasting. Naast deze naamswijziging is er niet alleen een...

17 Schatting van onroerend goed bij een overlijden
Over welke goederen gaat het? Moet je een schatter aanstellen of kan je zelf aan de slag? Wat met de...

18 Aangifte van nalatenschap
Wanneer een persoon een nalatenschap erft, moet de erfbelasting betaald worden. Om te weten hoe hoog...

19 Erfbelasting
De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht...

20 Wat is een aangifte van nalatenschap?
Opdat de fiscus zou weten waarover en hoeveel erfbelastingen moeten betaald worden moeten de erfgenamen...