23

Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelasting

Wanneer iemand sterft moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen.

 

Wie een naast verliest, moet erfbelasting betalen. Om te weten hoeveel erfbelasting je moet betalen, moet je een aangifte van nalatenschap invullen. In Vlaanderen is het de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die de erfbelasting int via een aanslagbiljet. Het aanslagbiljet wordt in principe binnen de drie maand na het indienen van de aangifte van nalatenschap verstuurd. De uiterste betaaldatum is in principe twee maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet.