In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 73 artikels artikels.

26 Welke vorm van testament kiezen?
Op het eerste gezicht lijkt een eigenhandig testament het eenvoudigst en het goedkoopst. Het risico is...

27 Mag het iets meer zijn? Geef op tijd
Wil u uw erfrechten of die van uw echtgenoot uitgebreid zien? Dan kunt u gebruik maken van volgende mogelijkheden.

28 Is een testament nog nuttig voor wettelijke samenwonenden?
Wil u uw levenspartner, met wie u wettelijk samenwoont, meer rechten gunnen dan alleen vruchtgebruik...

29 Wanneer is een testament zinvol
Het testament is een juridische formule die tot de verbeelding spreekt. Niet verwonderlijk. Vóór...

30 Het hoe en waarom van een testament
Het testament is een relatief eenvoudig en tegelijk handig instrument voor fiscale successieplanning....

31 SOCIALE MEDIA NA OVERLIJDEN: Best vooraf regelen
Ons leven speelt zich meer en meer op het internet af. Maar wat gebeurt er met die info (teksten, foto's,...

32 Wat is het Centraal Register van Testamenten?
Welke gegevens zitten er in deze databank? Kan u deze zelf raadplegen? U krijgt het antwoord in onze...

33 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

34 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

35 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

36 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen...

37 5 weetjes over erven
1. Je moet een nalatenschap niet aanvaarden Wanneer je een nalatenschap erft, heb je drie mogelijkheden. Indien...

38 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?
Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alles...

39 Een goed doel opnemen in je testament? Ontdek onze nieuwe brochure
Al nagedacht over je erfenis? Overweeg je om ook iets na te laten aan een goed doel? Hoe kan dit vastgelegd...

40 Hoe kunnen samenwonenden elkaar beschermen bij een overlijden?
Waarom wordt een beding van aanwas gecombineerd met een testament? En wat houdt zo'n beding van aanwas...

41 Wat bij een overlijden?
Een overlijden is altijd een pijnlijke aangelegenheid. Bovenop het rouwproces moet je ook nog allerlei...

42 Een goed doel steunen: hoe regel je dat het best?
Ben je van plan een goed doel te steunen? Waarop moet je letten en hoe pak je het aan? We praten erover...

43 Erven samenwoners automatisch van elkaar?
Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner...

44 Ongehuwd samenwonen: hoe kan je elkaar beschermen?
Julllie wonen samen, maar zijn niet getrouwd: wat als je partner overlijdt? Wat met de gezinswoning?...

45 Verschillen tussen samenwonen en trouwen qua erfrecht
Feitelijk of wettelijk samenwonen: wat is het verschil? En hoe zit het met het erfrecht als jullie getrouwd...

46 Vrijgezel en geen kinderen: wie erft wat?
Wat als je beide ouders nog leven? Wat met broers en zussen? Kan je je erfenis op maat regelen via een...

47 Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen: wat zijn de verschillen?
De manier waarop je je relatie al dan niet regelt, heeft heel wat gevolgen. Op het vlak van erfrecht...

48 Samen met je partner een woning kopen als je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont
Je bent niet getrouwd? En je woont ook niet wettelijk samen? Hoe kan je dan samen met je partner best...

49 Steeds meer mensen liggen wakker van hun oude dag: aantal zorgvolmachten stijgt fel, testament blijft populair
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer vragen over het regelen...

50 Erfovereenkomsten : wat kan (niet) ?
Vandaag is het verboden om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Dit betekent dat je...