In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 61 artikels artikels.

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

11 Wie kan een testament ontvangen?
Minderjarigen of onbekwaamverklaarden kunnen in principe wel erven. Daarentegen belet de wet sommige...

12 Het Centraal Register van Testamenten (CRT)
Zo kunnen echtgenoten geen gezamenlijk testament maken. Ieder stelt op een afzonderlijk blad zijn uiterste...

13 Formaliteiten na het overlijden
Kort na het overlijden van de erflater neemt u het best contact op met de notaris. Via opzoekingen bij...

14 Nut van een testament en de formulering van de beschikking
Een testament wordt vooral gebruikt door personen die geen kinderen hebben. Voor gehuwden in die situatie...

15 Welke vorm van testament kiezen?
Op het eerste gezicht lijkt een eigenhandig testament het eenvoudigst en het goedkoopst. Het risico is...

16 Mag het iets meer zijn? Geef op tijd
Wil u uw erfrechten of die van uw echtgenoot uitgebreid zien? Dan kunt u gebruik maken van volgende mogelijkheden.

17 Is een testament nog nuttig voor wettelijke samenwonenden?
Wil u uw levenspartner, met wie u wettelijk samenwoont, meer rechten gunnen dan alleen vruchtgebruik...

18 Wanneer is een testament zinvol
Het testament is een juridische formule die tot de verbeelding spreekt. Niet verwonderlijk. Vóór...

19 Het hoe en waarom van een testament
Het testament is een relatief eenvoudig en tegelijk handig instrument voor fiscale successieplanning....

20 SOCIALE MEDIA NA OVERLIJDEN: Best vooraf regelen
Ons leven speelt zich meer en meer op het internet af. Maar wat gebeurt er met die info (teksten, foto's,...

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende