In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 56 artikels artikels.

26 Steeds meer mensen liggen wakker van hun oude dag: aantal zorgvolmachten stijgt fel, testament blijft populair
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer vragen over het regelen...

27 Erfovereenkomsten : wat kan (niet) ?
Vandaag is het verboden om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Dit betekent dat je...

28 Schenken of nalaten aan een ver familielid: een testament of juist niet?
Stel, je hebt geen partner of kinderen. Wel een broer en zus, die elk gelukkig getrouwd zijn en een eigen...

29 Hoe wordt een erfenis afgehandeld?
Hoe verloopt de zogenaamde 'vereffening en verdeling' van een nalatenschap? Hoe pakt de notaris...

30 Een goed doel steunen: hoe pak je dat best aan?
Welke goede doelen kan je zoal steunen? Check het via www.goededoelen.be. Kan het via een testament?...

31 Waarom is het nuttig om je erfenis voor te bereiden?
Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (via...

32 Hoe stel je een geldig testament op?
Je testament: hoe begin je eraan? Welke soorten testamenten bestaan er? En wat kan je zoal opnemen in...

33 Notarissen registreerden 63.094 testamenten in 2018
Vorig jaar werden er in België 63.094 testamenten ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten,...

34 Testament versus schenking: wat zijn de voor- en nadelen?
Is schenken enkel weggelegd voor grote vermogens? Wanneer is een testament nuttig? Is schenken fiscaal...

35 Mijn nalatenschap regelen: wat met mijn huisdier ?
Vorige week heeft de hele modewereld afscheid moeten nemen van Karl Lagerfeld, één van...

36 Codicil
Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een testament. Stel...

37 Legataris
Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.

38 Testamentaire voogdij
Benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige...

39 Testament
Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal gebeuren....

40 Notarieel (openbaar) testament
Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris...

41 Bewindclausule
Clausule die in een testament wordt opgenomen om aan een derde, een vertrouwenspersoon de opdracht te...

42 Strafbeding
Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam beperkt...

43 Testamentuitvoerder
De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waarop...

44 Duo-legaat
Erven doormiddel van een testament kan duur uitvallen. De erfbelasting kan immers hoog oplopen. Met een...

45 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het overlijden...

46 Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft, kan niet per testament beschikken. Vanaf...

47 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een deel...

48 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso...

49 Naar de notaris voor mijn testament?
De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. U heeft er dus alle belang bij om hem te raadplegen....

50 Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke...