In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 70 artikels artikels.

26 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

27 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

28 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

29 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen...

30 5 weetjes over erven
1. Je moet een nalatenschap niet aanvaarden Wanneer je een nalatenschap erft, heb je drie mogelijkheden. Indien...

31 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?
Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alles...

32 Een goed doel opnemen in je testament? Ontdek onze nieuwe brochure
Al nagedacht over je erfenis? Overweeg je om ook iets na te laten aan een goed doel? Hoe kan dit vastgelegd...

33 Hoe kunnen samenwonenden elkaar beschermen bij een overlijden?
Waarom wordt een beding van aanwas gecombineerd met een testament? En wat houdt zo'n beding van aanwas...

34 Wat bij een overlijden?
Een overlijden is altijd een pijnlijke aangelegenheid. Bovenop het rouwproces moet je ook nog allerlei...

35 Een goed doel steunen: hoe regel je dat het best?
Ben je van plan een goed doel te steunen? Waarop moet je letten en hoe pak je het aan? We praten erover...

36 Erven samenwoners automatisch van elkaar?
Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner...

37 Ongehuwd samenwonen: hoe kan je elkaar beschermen?
Julllie wonen samen, maar zijn niet getrouwd: wat als je partner overlijdt? Wat met de gezinswoning?...

38 Verschillen tussen samenwonen en trouwen qua erfrecht
Feitelijk of wettelijk samenwonen: wat is het verschil? En hoe zit het met het erfrecht als jullie getrouwd...

39 Vrijgezel en geen kinderen: wie erft wat?
Wat als je beide ouders nog leven? Wat met broers en zussen? Kan je je erfenis op maat regelen via een...

40 Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen: wat zijn de verschillen?
De manier waarop je je relatie al dan niet regelt, heeft heel wat gevolgen. Op het vlak van erfrecht...

41 Samen met je partner een woning kopen als je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont
Je bent niet getrouwd? En je woont ook niet wettelijk samen? Hoe kan je dan samen met je partner best...

42 Steeds meer mensen liggen wakker van hun oude dag: aantal zorgvolmachten stijgt fel, testament blijft populair
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer vragen over het regelen...

43 Erfovereenkomsten : wat kan (niet) ?
Vandaag is het verboden om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Dit betekent dat je...

44 Schenken of nalaten aan een ver familielid: een testament of juist niet?
Stel, je hebt geen partner of kinderen. Wel een broer en zus, die elk gelukkig getrouwd zijn en een eigen...

45 Hoe wordt een erfenis afgehandeld?
Hoe verloopt de zogenaamde 'vereffening en verdeling' van een nalatenschap? Hoe pakt de notaris...

46 Een goed doel steunen: hoe pak je dat best aan?
Welke goede doelen kan je zoal steunen? Check het via www.goededoelen.be. Kan het via een testament?...

47 Waarom is het nuttig om je erfenis voor te bereiden?
Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (via...

48 Hoe stel je een geldig testament op?
Je testament: hoe begin je eraan? Welke soorten testamenten bestaan er? En wat kan je zoal opnemen in...

49 Codicil
Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een testament. Stel...

50 Legataris
Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.