pm

Officiële persmededeling

Notarissen registreerden 63.094 testamenten in 2018

8 januari 2019

Vorig jaar werden er in België 63.094 testamenten ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten, een databank waarin de Federatie van het Notariaat alle aangeboden testamenten bijhoudt. Tegenover 2017 gaat het om een stijging met bijna 15 procent.

Het Centraal Register van Testamenten (CRT)  is een databank met alle testamenten die voor een notaris in België werden opgemaakt of die eigenhandig werden opgesteld en vervolgens aan een notaris in bewaring werden gegeven.
Ondertussen bevat het CRT ruim 3,5 miljoen schikkingen over nalatenschappen.

Vorig jaar werden er 63.094 testamenten ter registratie aangeboden, bijna 15 procent meer dan de 55.042 testamenten in 2017.
Het gaat zowel om nieuwe testamenten als om aanpassingen van bestaande. ‘Veel mensen hebben hun testament herbekeken of er een opgesteld door de nieuwe erfenisregels die op 1 september zijn  ingaan’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

CRT
Het CRT is een nuttig instrument na overlijden. De notaris en/of de erfgenamen kunnen via het register nagaan of er een testament is opgemaakt.
Het CRT bevat de identiteit van de persoon die het testament opmaakte, de naam van de notaris die het bewaart, en de datum waarop het testament is opgemaakt of in bewaring is gegeven ( voor eigenhandig geschreven testamenten). Het testament zelf of de inhoud ervan is niet in de databank terug te vinden.

Zolang u leeft, kan niemand achterhalen of u een testament hebt opgemaakt, laat staan wat de inhoud zou zijn. Dat blijft geheim tot na het overlijden.
Als u overlijdt, wordt het CRT door de notaris geconsulteerd als hij door uw nabestaanden of belanghebbenden van het overlijden op de hoogte is gebracht.

Welke testamenten? 
Als u een testament wil opmaken, dan kan dat op verschillende manieren.

U kunt een testament dicteren aan één notaris (in aanwezigheid van twee getuigen) of aan twee notarissen. In dat geval wordt het testament opgemaakt in de vorm van een notariële akte en kunt u gerust zijn. Voor uw latere erfgenamen is het dan bijzonder moeilijk om de authenticiteit en de geldigheid van uw laatste wilsbeschikking in twijfel te trekken.

Bovendien zal de notaris het testament alleen opstellen als hij niet twijfelt aan uw geestelijke gezondheid. Voor uw latere erfgenamen wordt het dan moeilijk om aan te tonen dat u niet bij zinnen was toen u uw laatste wilsbeschikking dicteerde.

U kunt het testament ook zelf opstellen. Maar zo’n eigenhandig geschreven testament houdt wel wat risico’s in. Zo zijn er strikte vormvereisten. De wettige erfgenamen kunnen eenvoudigweg weigeren het eigenhandig geschreven document te erkennen. Ze kunnen twijfels uiten over de datum, de handtekening of het geschrift.

Daarnaast zijn er bij een eigenhandig geschreven testament inhoudelijke valkuilen’, waarschuwt notaris Bart Van Opstal. ‘Uw beschikkingsrecht is niet absoluut. Misschien krijgen uw kinderen niet dat deel van uw vermogen waar ze volgens de wet minstens recht op hebben, ook al is het contact met uw kinderen al jaren verbroken.’

Verder kunnen uw erfgenamen altijd beweren dat u niet wist wat u deed toen u het testament opmaakte.

Geeft u dat eigenhandig geschreven testament niet in bewaring aan een notaris, dan is er ook een risico op verlies. Wie het testament als eerste vindt en meent dat hij daardoor wordt benadeeld, kan het scheuren. ‘Wie het eigenhandig geschreven testament als eerst vindt, beslist of het bestaat’, vervolgt Van Opstal.

Door uw testament bij de notaris in bewaring te geven en door de juiste registratie ervan, bent u zeker dat uw testament niet verloren gaat en dat het, na uw overlijden, bij de juiste personen terecht komt.

Bron: Fednot