Mijn nalatenschap regelen: wat met mijn huisdier ?

25 februari 2019

Vorige week heeft de hele modewereld afscheid moeten nemen van Karl Lagerfeld, één van de meest iconische modeontwerpers die op deze aardbol heeft gestaan. Veel familie had de man niet, maar zijn fortuin wou hij het liefst van al nalaten aan Choupette, zijn geliefde kat. Hoewel niet iedereen geniet van dezelfde rijkdom als wijlen Kaiser Karl, komt de vraag of een dier al dan niet kan erven wel af en toe voor bij notarissen.

Dieren kunnen geen erfgenaam zijn
Dieren kunnen niet erven, enkel personen kunnen dat. Met personen bedoelen we niet alleen ‘fysieke’ personen, maar ook rechtspersonen zoals vennootschappen of vzw’s. Rechtspersonen kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer, omdat ze bepaalde rechten en plichten hebben en bovendien begrip hebben over wat dat concept inhoudt. Dieren kunnen dat uiteraard niet, hoe sterk de band ook is met de mens. Dieren worden dan ook - strikt juridisch gezien - beschouwd als goederen. Dit geldt trouwens ook naar Frans recht. Choupette kan dus geen erfgename worden van haar baasje. Ook de boodschap dat Choupette ondertussen haar ‘eigen rijkdom’ heeft verworven, moet je dus met een korreltje zout nemen.

Dieren kunnen wel onrechtstreeks genieten van een erfenis
Dat dieren zelf geen erfgenaam kunnen zijn, betekent niet dat dieren niet de vruchten kunnen meepikken van een erfenis. Iemand die zijn nalatenschap wil regelen kan perfect nadenken over het lot van zijn huisdier en regelingen treffen via een testament. In een testament kan je niet alleen een deel van je vermogen overdragen, maar je kan ook expliciet wensen uitdrukken die te maken hebben met de zorg van je huisdieren.

Wil je een stapje verder gaan, dan kan je zelfs een deel van je vermogen nalaten aan iemand onder de specifieke ‘last’ of verplichting om voor je huisdier te zorgen na je overlijden. Zo ben je zeker dat de begiftigde in je testament voldoende financiële middelen ontvangt om de zorg van je huisdier(en) over te nemen.

Vzw’s ten voordele van dieren helpen
Ben je in het algemeen een grote dierenvriend en wens je iets na te laten aan een vzw ten voordele van dieren? Dan kan dat perfect met een duo-legaat, waarbij je zowel een vzw aanduidt in je testament, als een andere legataris (bv. een verre familielid of een vriend…). De vzw verbindt zich er toe om de totale erfbelasting te betalen (die op beide legaten geheven wordt). De erfbelasting voor vzw’s bedraagt slechts 8,5% in de plaats van het hoog tarief van 25% tot 55% voor ‘derden’. Zo bevoordeel je zowel de vzw die er netto iets aan overhoudt, als de verre familielid of vriend die onbelast een legaat ontvangt. Een mooie win-win!

Bron: Fednot