Hoe wordt een erfenis afgehandeld?

2 mei 2018

Hoe verloopt de zogenaamde 'vereffening en verdeling' van een nalatenschap? Hoe pakt de notaris dit concreet aan?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat