Testament

Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal gebeuren. Bovendien kan een testament de rechten van bepaalde erfgenamen uitbreiden (bijvoorbeeld méér dan het vruchtgebruik van de gezinswoning toekennen aan de wettelijke samenwonende) of beperken (bijvoorbeeld de wettelijke reserve van de ouders afschaffen). Een testament is steeds herroepbaar.

 

Omtrent "testament" vindt u op notaris.be nog deze 78 artikels.

De voordelen van je testament te registreren!

Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar het is wel...

Kan je een zorgverlener opnemen in een testament?

Mensen zijn gehecht aan hun familie, aan hun vrienden... maar wat als je op een dag ernstig ziek valt en dag na...

Kan je een testament achteraf herroepen of wijzigen?

Een testament klinkt niet echt modern, maar het is wel bijzonder nuttig instrument in onze moderne samenleving. Vandaag blijven mensen vrijgezel, ze...

Hoe zit het nu écht met het erfrecht van je kinderen?

Axel Daeseleire pakt ons elke donderdag op VTM opnieuw mee in zijn zoektocht naar verloren erfgenamen in “Erfgenaam gezocht”. Hét moment waarop...

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop...

Wat betekent de « fictieve massa »?

Op notaris.be gebruiken wij vaak de begrippen “vermogen”, “nalatenschap” of “erfenis” door elkaar. Wanneer we het hebben over het minimaal erfdeel (de...

Aantal testamenten en zorgvolmachten in de lift

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste...

Aantal erfovereenkomsten, zorgvolmachten en testamenten in de lift

In ons land worden steeds meer erfovereenkomsten, zorgvolmachten en testamenten opgesteld. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat...

Steeds meer Belgen kiezen voor een testament

Belgen stellen steeds meer testamenten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In 2023 registreerden de notariskantoren...

Een testament opstellen

Klik op de afbeelding om te downloaden

Codicil

Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een testament. Stel dat de testator al een (eigenhandig of...

Legataris

Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.

Testamentaire voogdij

Benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige kinderen zal hebben. Iedere ouder...

Testament

Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal gebeuren. Bovendien kan een...

Notarieel (openbaar) testament

Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor een notaris. Het testament wordt aan de notaris gedicteerd.  

Bewindclausule

Clausule die in een testament wordt opgenomen om aan een derde, een vertrouwenspersoon de opdracht te geven de goederen van een jonge...

Strafbeding

Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam beperkt of zelfs teniet doet, als die het testament...

Testamentuitvoerder

De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waarop hij recht heeft. In het Angelsaksisch...

Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?

Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het overlijden van zijn levensgezel,...

Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?

Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft, kan niet per testament beschikken. Vanaf zijn 16 jaar kan hij...

Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?

Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso toekomt. Zij kunnen dus nooit volledig onterfd worden. Ook...

Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?

Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke stand heeft afgelegd. U erft in...

Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?

Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten: 1. het moet door de testamentmaker zelf volledig eigenhandig geschreven worden: een...

Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?

Vergeet het oubollig imago van het testament! Vandaag heeft het testament een meerwaarde in een maatschappij waar steeds meer samenlevingsvormen ontstaan. Een...

Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.

Stiefkinderen worden door de wet niet als rechtstreekse erfgenamen beschouwd, hoelang ze ook gewoond hebben bij de overledene of hoe sterk het...