In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 66 artikels artikels.

Vorige 1 2 3 Volgende

51 Strafbeding
Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam beperkt...

52 Testamentuitvoerder
De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waarop...

53 Duo-legaat
Erven doormiddel van een testament kan duur uitvallen. De erfbelasting kan immers hoog oplopen. Met een...

54 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het overlijden...

55 Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft, kan niet per testament beschikken. Vanaf...

56 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een deel...

57 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso...

58 Naar de notaris voor mijn testament?
De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. U heeft er dus alle belang bij om hem te raadplegen....

59 Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke...

60 Welk testament is het beste?
Er bestaan drie soorten testamenten : 1. het internationaal testament Dit is eender welk geschrift,...

61 Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?
Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten: 1. het moet door de testamentmaker...

62 Welke formaliteiten moet ik vervullen om in het bezit van de nalatenschap van één van mijn ouders te komen?
1. Er bestaat geen testament of uiterste wilsbeschikking. In dat geval komt de nalatenschap ingevolge...

63 Ik wil mijn kleinkinderen laten erven, bestaat er een mogelijkheid?
Meestal erven mensen vandaag op late leeftijd. Op het moment dat ze een erfenis krijgen hebben ze al...

64 Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?
Vergeet het oubollig imago van het testament! Vandaag heeft het testament een meerwaarde in een maatschappij...

65 Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
Stiefkinderen worden door de wet niet als rechtstreekse erfgenamen beschouwd, hoelang ze ook gewoond...

66 Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?
Wie testament zegt, denkt automatisch aan legaten. Toch kan een testament meer zijn dan een document...

Vorige 1 2 3 Volgende