In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 61 artikels artikels.

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende

21 Wat is het Centraal Register van Testamenten?
Welke gegevens zitten er in deze databank? Kan u deze zelf raadplegen? U krijgt het antwoord in onze...

22 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

23 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

24 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

25 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen...

26 5 weetjes over erven
1. Je moet een nalatenschap niet aanvaarden Wanneer je een nalatenschap erft, heb je drie mogelijkheden. Indien...

27 Hoe zit het erfrecht voor kinderloze koppels in mekaar?
Kunnen kinderloze koppels alles aan mekaar nalaten? Indien één van hen overlijdt: alles...

28 Een goed doel opnemen in je testament? Ontdek onze nieuwe brochure
Al nagedacht over je erfenis? Overweeg je om ook iets na te laten aan een goed doel? Hoe kan dit vastgelegd...

29 Hoe kunnen samenwonenden elkaar beschermen bij een overlijden?
Waarom wordt een beding van aanwas gecombineerd met een testament? En wat houdt zo'n beding van aanwas...

30 Wat bij een overlijden?
Een overlijden is altijd een pijnlijke aangelegenheid. Bovenop het rouwproces moet je ook nog allerlei...

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende