Wat betekent de « fictieve massa »?

24 februari 2023

fictieve massa erfenis

Op notaris.be gebruiken wij vaak de begrippen “vermogen”, “nalatenschap” of “erfenis” door elkaar. Wanneer we het hebben over het minimaal erfdeel (de reserve) van de kinderen en de langstlevende partner is het eigenlijk juister om te spreken van de “fictieve massa”. Het is immers de fictieve massa die de notaris als basis gebruikt om te kijken of elkeen zijn minimaal erfdeel kan ontvangen. Een woordje uitleg in onze nieuwe FAQ! 

Bron: Fednot