Schenking

Overeenkomst waarbij de schenker, tijdens zijn leven, onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat uit vrijgevigheid aan de begiftigde die het aanneemt.
Schenkingen tussen ongehuwde partners zijn belangrijk vermits zij niet van elkaar kunnen erven. Schenken en erven zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar: hoe meer geschonken wordt bij leven, hoe kleiner de totale nalatenschap en hoe lager de erfbelasting. De schenking is dus een belangrijk instrument bij successieplanning.

 

Omtrent "schenking" vindt u op notaris.be nog deze 77 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Een onroerend goed schenken - deel 1: hoe werkt het?

Een onroerend goed schenken - deel 2: hoe werkt het?

Schenken van roerende goederen - deel 1: hoe pak je dat best aan?

Schenken van roerende goederen - deel 2: hoe pak je dat best aan?

Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

Een woning schenken: waarop moet je letten?

schenken of nalaten via een testament?

Nadenken over wat er je vermogen gebeurt na je dood? Niet bepaald geestig, maar wel nuttig. En hoe doe je dat dan…...

Nieuw in Erven en Schenken

Deel I: vereenvoudiging en verlaging van de tarieven

Nieuw in Erven en Schenken

Deel II: vergroening van de onroerende schenkingen

5 misverstanden over schenkingen

Als ik iets schenk, kan ik er niet meer van genieten Gegeven is gegeven, dat klinkt logisch. Maar wist je dat je toch...

Alles weten over schenkingen? Ontdek onze nieuwe brochure!

Erfenissen komen vaak te laat, wordt wel eens beweerd. Vandaar dat steeds meer mensen een schenking doen binnen het kader van vermogens-...

Schenking van een onroerend goed in Vlaanderen

Op 1 juli 2015 werd de schenkbelasting voor onroerende goederen hervormd. De tarieven werden vereenvoudigd en verlaagd. Hoe zit het nieuwe systeem...

Schenken van vastgoed wordt steeds populairder in Vlaanderen

De afgelopen maanden werd er in Vlaanderen heel wat vastgoed geschonken. Sinds juli 2015 geldt een lagere en vereenvoudigde schenkbelasting voor onroerende...

Schenken of laten erven?

Schenkingen zijn de laatste jaren een hot item geworden. Logisch, want de tarieven van de schenkbelasting zijn doorgaans voordeliger dan deze van...

Nieuw in Huwen en samenwonen

In een huwelijk is het niet ondenkbeeldig dat echtgenoten verschillende rekeningen openen. De echtgenoten kunnen elk hun eigen rekening gebruiken en daarnaast...

Een onroerend goed schenken: hoe werkt het?

Je woning schenken aan je partner of je (klein)kinderen: hoe pak je dat best aan? We praten erover met notaris Eric Spruyt.

Schenken van roerende goederen: hoe pak je dat best aan?

Geld, meubilair, kunstwerken of andere roerende goederen schenken: waarop moet je letten? We praten erover met private banker David Linthout en notaris...

(stief)kind: iedereen gelijk voor de wet?

Vandaag zijn nieuw samengestelde gezinnen courant. Veel gezinnen zijn immers samengesteld uit een koppel met kinderen van slechts één van de partners...

Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Een woning schenken: waarop moet je letten?

Welke controles zal je notariskantoor uitvoeren alvorens de schenking kan gebeuren? Kan je schenken aan wie je wil? Hoeveel belastingen komen bij...

5 notariële akten die het verschil kunnen maken

Bij het woord “notaris” denk je misschien spontaan aan erfenissen, testamenten, of de aankoop van een huis. Nochtans kan je voor heel...

Het nieuwe erfrecht kort samengevat: ontdek onze infofiche!

Vanaf 1 september 2018 veranderen de regels over erven en schenken. Wat zijn de nieuwigheden en wat is de invloed ervan op...

Nieuwe brochure over schenken beschikbaar!

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Wat zijn de verschillen tussen het schenken van roerende...

Wat zijn de voordelen van een schenking?

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je...

Minister Koen Geens wil mensen gerust gevoel geven bij schenkingen en successieplanning

Minister van Justitie Koen Geens staat, bij zijn hervorming van het erfrecht, ook stil bij de schenkingen en de successieplanningen die reeds...

Vorige 1 2 3 4 Volgende