5 misverstanden over schenkingen

4 augustus 2015

Als ik iets schenk, kan ik er niet meer van genieten
Gegeven is gegeven, dat klinkt logisch. Maar wist je dat je toch nog van een goed kan genieten, zelfs na een schenking? Je kan immers schenken met “voorbehoud van vruchtgebruik”. Als je bijvoorbeeld een woning schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan kan je er nog in blijven wonen. Je kan zelfs de woning verhuren en genieten van de huurinkomsten. En dit geldt niet enkel voor woningen. Je kan evengoed geld schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Het kapitaal geef je weg, maar je krijgt nog steeds de interesten.
Handig voor wie een appeltje voor de dorst wil.


Als ik geld schenk aan mijn kinderen, is er het risico dat ze het gaan verspillen.
De meeste ouders willen schenken om hun kind een financieel duwtje in de rug te geven. Denk maar aan het starten van een zaak of het kopen van een eerste woning. Om te beletten dat jouw kind het “Ferrari-syndroom” ontwikkelt en zijn geld zomaar onbezonnen verspilt, kan je voorwaarden aan een schenking koppelen. Zo kan je bepalen dat je kind het geld enkel mag aanwenden voor de aankoop van een woning. Hier zijn er veel creatieve mogelijkheden, zolang je maar binnen redelijke grenzen blijft.


Als ik schenk aan mijn getrouwd kind, dan valt het goed in handen van mijn schoonfamilie
Als je kind getrouwd is onder het stelsel van scheiding van goederen en het wettelijk stelsel, gaat het goed automatisch in het vermogen van jouw kind. Bij een huwelijk onder algehele gemeenschap komt het in de gemeenschap terecht. Wil je het veilig spelen? Geen probleem, je kan schenken met een beding dat het goed hem eigen moet blijven. Dit kan zelfs indien je kind getrouwd is onder algehele gemeenschap. Er kan ook een verbod bedongen worden om het goed in de gemeenschap te brengen. Daarmee blijft het goed in het vermogen van jouw kind, zonder dat hij er zelf iets aan kan veranderen.


Als ik één van mijn kinderen iets schenk, wordt het andere kind benadeeld.
Gelukkig is dit niet helemaal juist. Je hebt als schenker immers de keuze om de schenking “als een voorschot op erfenis” te doen. Het kind krijgt bij leven dus een schenking, maar dat zal afgetrokken worden van zijn erfenis. Wens je hem toch echt te bevoordelen tegenover jouw ander kind, dan kan je een schenking “buiten erfdeel” doen. In dit geval wordt de schenking niet verrekend om de gelijkheid te herstellen. Opgepast, schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik of rentelast worden vermoed “buiten erfdeel” te gebeuren! De notaris zal dus uitdrukkelijk moeten vermelden dat een schenking als voorschot op de erfenis wordt gedaan, als dit jouw wens is natuurlijk.


Als ik schenk, moet ik nog drie jaar blijven leven.
Dat hangt af van wat je wil schenken. Roerende goederen (geld, aandelen, meubels…) kan je op verschillende manieren schenken. Als je  ervoor kiest om schenkbelasting te betalen bij de schenking van roerende goederen dan  is de kous af. Je hoeft je verder geen zorgen te maken. Op die goederen zal er geen erfbelasting verschuldigd zijn, zelfs als je binnen de drie jaar sterft. Roerende goederen kan je echter ook schenken met een handgift of met een bankgift, zonder betaling van schenkbelasting. Daar hangt wel een risico aan vast. Indien je roerende goederen schenkt en binnen de drie jaar overlijdt, moeten je erfgenamen erfbelasting (successierechten) betalen op die goederen. En dat kan duurder uitvallen dan de goedkopere schenkbelasting.

Schenk je een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis), dan moet je rekening houden met de termijn van drie jaar. Dezelfde logische regel geldt hier weer: indien je schenkbelasting betaalt op de schenking, dan zullen je erfgenamen geen erfbelasting meer moeten betalen op het onroerend goed. Maar daarmee is de kous niet af…

Bij een onroerende schenking zal de waarde van schenking wél in aanmerking worden genomen om het tarief van de erfbelasting te bepalen (indien je binnen de drie jaar sterft). Dit noemt men “progressievoorbehoud”. Deze regel geldt niet voor de schenking van roerende goederen, schenking van bouwgronden en de familiale bedrijven.

Meer over schenken: https://www.notaris.be/erven-schenken

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat