18

Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?

Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke stand heeft afgelegd. U erft in dat geval het vruchtgebruik op de woning en op de inboedel. U kan dus in de woning blijven wonen maar u kan de woning ook verhuren. U wordt m.a.w. betrokken in de erfenis van de partner en staat ook voor een stuk in voor de schulden. In principe dient u ook de kinderen van uw partner te onderhouden. Partners die geen verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, erven niet automatisch van elkaar. Zij erven enkel van elkaar als er een testament is opgesteld. Maak u in Vlaanderen geen zorgen over de erfbelastingen. Zodra u 1 jaar samen gedomicilieerd bent, geniet u van de laagste erfbelastingen, met zelfs volledige vrijstelling van de gezinswoning voor zover men minstens 3 jaar samenwoont. Indien u wettelijk samenwoont, moet u geen erfbelastingen betalen op de gezinswoning, zelfs als u nog geen 3 jaar samenwoont.

In Brussel moet u voor de verlaagde tarieven wettelijk samenwonen. Voor de gezinswoning dient u evenmin erfbelastingen te betalen indien u wettelijk samenwoont. Opgepast! Feitelijke samenwoners kunnen niet genieten van deze vrijstelling. Hier is een verklaring van wettelijke samenwoning nodig indien u geen erfbelastingen wil betalen op de gezinswoning.