Successierecht

Omtrent "successierecht" vindt u op notaris.be nog deze 18 artikels.

Hoeveel tijd is er voor betaling erfbelastingen?

Erven samenwoners automatisch van elkaar?

Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?

Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met de successierechten? U krijgt het antwoord...

Erven samenwoners automatisch van elkaar?

Wat als u wettelijk samenwoont? Betaalt u dan successierechten op de gezinswoning? Wat met de bankrekeningen? U krijgt het antwoord in onze...

Notaristip: schatting onroerende goederen bij nalatenschap

Wanneer u een woning erft, moet u daar successierechten op betalen. Op welke waarde berekent de fiscus die successierechten? U krijgt het antwoord...

Wat met de ouderlijke woning? Schenken of in de erfenis laten zitten?

Wat is de beste oplossing: de ouderlijke woning schenken aan de kinderen wanneer de ouders nog in leven zijn? Of de woning...

De “samenwonende partner” in de drie gewesten

Hoeveel je moet betalen wanneer je erft, hangt van veel zaken af. Hoeveel je erft is daarbij een belangrijke vraag, maar ook...

Elke maand verwerpen 3.208 Belgen een erfenis zonder kosten voor een notaris

Maandelijks verwerpen zo’n 3.200 Belgen een erfenis kosteloos voor een notaris. Zo vermijden deze erfgenamen dat ze de schulden van de...

Onze Facebook Live over erven en schenken gemist? Herbekijk deze hier!

Op 28 oktober was het zover: de eerste Facebook Live van Notaris.be. Het thema: successieplanning. Een thema dat leeft, zo bleek uit...

Welke erfgenamen zijn in ons erfrecht beschermd? Onze notaris legt het uit!

Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie van je erft, dat bepaalt...

De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten is een feit

Vandaag gestemd in het Vlaams Parlement: voor overlijdens in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 wordt de techniek van het duolegaat ‘afgeschaft’. Dat...

Hoge successierechten vermijden: de notaris biedt antwoorden!

De successierechten (“erfbelasting” in Vlaanderen) zijn belastingen die erfgenamen betalen op het netto deel dat ze erven. Ze variëren in functie van...

Hoeveel successierechten betalen mijn kinderen?

Successierechten betalen... klinkt niet als muziek in de oren. Elk gewest kent zijn eigen successierechten (in Vlaanderen erfbelasting genoemd). Hoe zit het...

Wat kan je als pleegouder regelen voor je pleegkind?

Het is de week van de pleegzorg. In Vlaanderen zetten bijna 7.000 pleeggezinnen zich elke dag in om kinderen en jongeren met...

Hoe worden successietarieven berekend op roerende en onroerende goederen?

In tegenstelling tot wat het geval is bij schenkingsrechten, gelden er geen aparte successietarieven voor roerende of onroerende goederen. De hoogte van...

Erfbelasting

De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht van overgang”. Het is een belasting die je moet...

Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?

Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke stand heeft afgelegd. U erft in...

Hoe hoog zijn de successierechten in rechte lijn?

Elk gewest bepaalt zelf de tarieven van de successierechten. Om het juiste tarief te kennen moeten we dus eerst de nalatenschap kunnen...