In de context van "successierecht" vindt u op notaris.be nog volgende 24 artikels.

1 Aankoop van een tweede eigendom en successieplanning

2 Huwelijkscontract van belang bij successieplanning

3 Hoeveel tijd is er voor betaling erfbelastingen?

4 Erven samenwoners automatisch van elkaar?

5 Schatting onroerende goederen bij nalatenschap

6 Erfbelasting in Vlaanderen

7 Erfbelastingen

8 Waarop wordt erfbelasting geheven
Iemand sterft. Op zijn bezittingen wordt een belasting over de dood heen geheven. ‘Erfenisrechten’...

9 Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet
De erfbelasting is een gewestelijke aangelegenheid. De tarieven en spelregels verschillen van regio tot...

10 De aangifte van uw nalatenschap
De erfbelasting (dus de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden) wordt vereffend...

11 Uw gezinswoning en de fiscus in Vlaanderen
De gezinswoning is vaak het belangrijkste en meest waardevolle bestanddeel van de erfenis. Elk gewest...

12 Waarop wordt erfbelasting geheven
Iemand sterft. Op zijn bezittingen wordt een belasting over de dood heen geheven. ‘Erfenisrechten’...

13 Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet
De erfbelasting is een gewestelijke aangelegenheid. De tarieven en spelregels verschillen van regio tot...

14 De aangifte van uw nalatenschap
De erfbelasting (dus de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden) wordt vereffend...

15 Uw gezinswoning en de fiscus in Vlaanderen
De gezinswoning is vaak het belangrijkste en meest waardevolle bestanddeel van de erfenis. Elk gewest...

16 Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?
Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met...

17 Erven samenwoners automatisch van elkaar?
Wat als u wettelijk samenwoont? Betaalt u dan successierechten op de gezinswoning? Wat met de bankrekeningen?...

18 Notaristip: schatting onroerende goederen bij nalatenschap
Wanneer u een woning erft, moet u daar successierechten op betalen. Op welke waarde berekent de fiscus...

19 Wat met de ouderlijke woning? Schenken of in de erfenis laten zitten?
Wat is de beste oplossing: de ouderlijke woning schenken aan de kinderen wanneer de ouders nog in leven...

20 De “samenwonende partner” in de drie gewesten
Hoeveel je moet betalen wanneer je erft, hangt van veel zaken af. Hoeveel je erft is daarbij een belangrijke...

21 Erfbelasting
De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht...

22 Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke...

23 Hoe hoog zijn erfbelastingen in rechte lijn?
Het tarief van de erfbelastingen kan door elk gewest zelf bepaald worden. Sedert 1 januari...

24 Ik wil mijn kleinkinderen laten erven, bestaat er een mogelijkheid?
Meestal erven mensen vandaag op late leeftijd. Op het moment dat ze een erfenis krijgen hebben ze al...