In de context van "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog volgende 52 artikels artikels.

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende

11 De ouderlijke reserve uitgeschakeld
Stel: een wettelijke samenwonende heeft geen kinderen. Hij sterft en zijn ouders leven nog. Dan erven...

12 Berekening waarde vruchtgebruik
De fiscus bedacht een bijzondere methode om de waarde van het vruchtgebruik te berekenen. Het vruchtgebruik...

13 Vruchtgebruik
Vruchtgebruik is het zakelijk recht om van een zaak, waarvan een ander het eigendom heeft, het tijdelijk...

14 Einde van het vruchtgebruik
Het vruchtgebruik is een tijdelijk recht. Er zijn verschillende manieren waarop het vruchtgebruik beëindigd...

15 VRUCHTGEBRUIK, HOE WERKT HET?
Wat bedoelen we met “vruchtgebruik”? Hoe werkt het? Welke rechten en plicht zijn eraan verbonden?...

16 Vruchtgebruik op de gezinswoning
Stel: een dame hertrouwt zonder contract. Kan ze in de gezinswoning blijven wonen als haar man overlijdt?...

17 Erfrecht samenwonenden en gehuwden
Wat zijn de verschillen tussen samenwonenden en gehuwden op het ogenblik dat één van de...

18 Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?
Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken? U krijgt het...

19 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

20 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

Vorige 1 2 3 4 ... Volgende