Vruchtgebruik

Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigenaar was, met de verplichting ervoor te zorgen zodat het goed zelf in stand blijft. Een vruchtgebruiker kan dus in een onroerend wonen, maar kan evengoed dit onroerend goed verhuren en genieten van de huurinkomsten. Ander voorbeeld: De vruchtgebruiker van een kapitaal zal geen eigenaar zijn van het kapitaal, maar zal wel recht hebben op de interesten.

 

Omtrent "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog deze 49 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Kan je een schenking van onroerende goederen herroepen?

Kan een schenking teruggedraaid worden wanneer één van de kinderen sterft, nog voor de schenker zelf komt te overlijden? Moet de schenker...

Schenken van roerende goederen: hoe pak je dat best aan?

Geld, meubilair, kunstwerken of andere roerende goederen schenken: waarop moet je letten? We praten erover met private banker David Linthout en notaris...

Verkoop op lijfrente, een manier om je pensioen wat aan te vullen?

Wat is het verschil met een gewone verkoop? Kan de verkoper in het huis blijven wonen? U krijgt het antwoord in onze video...

Erven samenwoners automatisch van elkaar?

Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner niet automatisch erft: naar...

Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

Stel: vader is lange tijd geleden overleden. Moeder is deels eigenaar van de gezinswoning en deels vruchtgebruiker. Ze heeft twee kinderen. Moeder...

Inventaris bij een erfenis: hoe werkt het?

Stel: je moeder overlijdt nadat ze een aantal jaren heeft samengewoond met haar nieuwe partner. Het koppel woonde niet wettelijk samen en...

Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Je gezinswoning aankopen via je vennootschap

Is dit fiscaal interessant? Wat met de burgerrechtelijke gevolgen van die fiscale keuze? Wat bij een echtscheiding of bij een overlijden? U krijgt...

Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?

Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe partner? Kan je...

Wettelijk samenwonen of trouwen?

Wat zijn de verschillen? Wat met het erfrecht? Wat als de relatie spaak loopt? Wat zijn je rechten en plichten? U krijgt het...

Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?

In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust om feitelijk of wettelijk...

Wat erven echtgenoten van mekaar?

Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U krijgt het...

Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?

Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermogen zal...

Hervorming goederenrecht: ook stimulans voor vastgoedprojecten die wonen, werken, winkelen en sporten combineren.

De hervorming van het goederenrecht werd op 30 januari goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. "Daarmee verruimen de mogelijkheden voor een creatieve...

"vruchtgebruik" en "blote eigendom" bij een erfenis: wat betekent het?

Wie getrouwd was met kinderen erft het “vruchtgebruik”. De kinderen erven de “blote eigendom”. Zowel de langstlevende huwelijkspartner als de kinderen erven...

Je erft het ‘vruchtgebruik’ van een woning: welke herstellingen moet je uitvoeren… en betalen?

Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen uit de erfenis, waaronder de gezinswoning. De...

Het vruchtgebruik op rekeningen... wat is dat?

Het vruchtgebruik erven betekent dat je het recht krijgt om te genieten van bepaalde goederen. Zoals de naam het al zegt: je...

Blote eigendom

Eigendom van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend.

Blote eigenaar

Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar heeft een volwaardig recht, terwijl een vruchtgebruiker...

Preferentiële goederen

Zijn de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. De langstlevende echtgeno(o)t(e) en wettelijke samenwonende hebben een wettelijk vruchtgebruik op deze goederen. Opgelet, in...

Vruchtgebruik

Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigenaar was, met de...

Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?

Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze eigendom te kunnen blijven bewonen Er...

Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?

Wettelijk bent u als vruchtgebruiker verplicht een inventaris te laten opmaken voor de roerende goederen, een staat van de onroerende goederen en...

Mijn moeder heeft het vruchtgebruik geërfd over de nalatenschap van mijn vader. Ik erf als kind slechts de blote eigendom, maar ik zou toch willen overgaan tot de verkoop van bepaalde goederen. Kan dat?

Wanneer een persoon sterft, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. De kinderen krijgen dan slechts de blote eigendom...

Vorige 1 2 Volgende