Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?

16 juli 2014

Video van de week

Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video’s op http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat