Belasting

Omtrent "belasting" vindt u op notaris.be nog deze 10 artikels.

Eigendomsrecht bij bouwen onder vennootschap

Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?

Welke fiscale en parafiscale verplichtingen heeft de notaris?

De notaris heeft bij bepaalde transacties een meldingsplicht tegenover de fiscus. Over welke transacties gaat het? En hoe verloopt dit in de...

Schenken of een testament opstellen? Ontdek het in onze nieuwe notaristip!

Nadenken over wat er met ons vermogen gebeurt eenmaal we er niet meer zijn... niet gemakkelijk! Maar wel bijzonder nuttig. Je vermogen...

Wat is de 'miserietaks'?

Als je samen een eigendom koopt, betaal je registratiebelasting. Maar… wanneer je een eigendom verdeelt (bv. bij een relatiebreuk), betaal je helaas...

Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop?

De notaris heeft niet alleen een informerende én adviserende rol bij een verkoop. Hij heeft ook een belangrijke meldingsplicht ten opzichte van...

Successierecht / erfbelasting

Te betalen recht op de waarde, na aftrekking van de schulden, van al wat uit de nalatenschap wordt verkregen. Heden benoemd als...

Successierechten / erfbelasting

In Vlaanderen spreekt men van de “erfbelasting”, in Brussel nog van “successierechten”. Het is de belasting die betaald moet worden op het...

Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop?

In sommige dossiers heeft de notaris een belangrijke fiscale rol. Vandaag heeft de notaris twee fiscale meldingsplichten: bij de overdracht van onroerende...

Meerwaardebelasting bij verkoop van onbebouwde onroerende goederen, wat is dat?

Hiermee worden alle gronden bedoeld, dus niet alleen bouwgronden maar ook reeds bebouwde gronden, indien de verkoopwaarde van de gebouwen minder dan...