In de context van "tarieven schenking" vindt u op notaris.be nog volgende 17 artikels.

1 Schenking van geld of aandelen: hoe best aanpakken?

2 Wat zijn de tarieven voor schenkingsrechten?

3 Schenkingstarieven in het Vlaams Gewest
Sinds 1 januari 2004 worden in Vlaanderen verschillende schenkingstarieven gehanteerd voor de schenking...

4 Schenkingstarieven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Sinds 9 maart 2005 worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zoals in Vlaanderen - verschillende...

5 De belastbare grondslag
De schenkbelasting wordt steeds berekend op de verkoopwaarde van het geschonken goed. Deze regel geldt...

6 Progressievoorbehoud
Men hoort vaak dat men best tussen iedere schenking (aan dezelfde persoon) minstens drie jaar moet...

7 Tarieven schenkingen onroerend goed
In België gelegen onroerend goed moet u via een notaris schenken. U kunt dus niet belastingvrij...

8 Schenkingstarieven in het Vlaams Gewest
Sinds 1 januari 2004 worden in Vlaanderen verschillende schenkingstarieven gehanteerd voor de schenking...

9 Schenkingstarieven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Sinds 9 maart 2005 worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zoals in Vlaanderen - verschillende...

10 De belastbare grondslag
De schenkbelasting wordt steeds berekend op de verkoopwaarde van het geschonken goed. Deze regel geldt...

11 Progressievoorbehoud
Men hoort vaak dat men best tussen iedere schenking (aan dezelfde persoon) minstens drie jaar moet...

12 Tarieven schenkingen onroerend goed
In België gelegen onroerend goed moet u via een notaris schenken. U kunt dus niet belastingvrij...

13 SCHENKING VAN GELD OF AANDELEN: HOE BEST AANPAKKEN?
Stel: u wenst geld of aandelen te schenken. Hoe pakt u dit het best aan? Welke voordelen biedt een notariële...

14 WAT ZIJN DE TARIEVEN VOOR SCHENKINGSRECHTEN?
Welke soort goederen wenst u te schenken? In welke regio woont u? En aan wie wenst u een schenking te...

15 Nieuw in Erven en Schenken
Deel I: vereenvoudiging en verlaging van de tarieven

16 Schenking van een onroerend goed in Vlaanderen
Op 1 juli 2015 werd de schenkbelasting voor onroerende goederen hervormd. De tarieven werden vereenvoudigd...

17 Rechte lijn
Tussen ouders en kinderen, tussen echtgenoten en (wettelijk) samenwonenden.