De garanties

Voorzichtigheid is typerend voor de banken. Ze stellen het geld van hun spaarders ter beschikking, maar ze willen er zeker van zijn dat dat wordt terugbetaald. Er bestaan tal van waarborgen. De meest gebruikelijke zijn:

 
  • De borgstelling: de bank is van mening dat je niet de nodige garanties biedt, omdat je geen vast inkomen hebt. Ze kan vragen dat iemand zich ertoe verbindt in jouw plaats te betalen wanneer je niet vrijwillig betaalt.
  • Pand: je kan een mooi horloge in bewaring geven bij je vriend die jou 125euro geleend heeft. Hij zal jou die horloge teruggeven, zodra je hem terugbetaald hebt. Zo kan je ook bij de bank kasbons in bewaring geven die als waarborg zullen dienen voor de gevraagde lening.
  • Hypotheek: in plaats van een goed in bewaring te geven bij je schuldeiser, ken je hem een recht toe op je eigendom, waardoor hij het kan verkopen in geval van niet-betaling en kan terugvorderen wat je hem verschuldigd bent, mits hij de de procedure van beslag op onroerend goed naleeft.
  • De hoofdelijkheid en ondeelbaarheid tussen de verschillende schuldenaars, waardoor de schuldeiser kan kiezen van welke schuldenaar hij de terugbetaling van de schuld zal eisen.
  • Loonoverdracht: als je niet betaalt, kan de bank contact opnemen met je werkgever om haar het loongedeelte waarop beslag kan worden gelegd over te maken.
  • Overwijzing van de verkoopprijs: je leent in afwachting van de verkoop van je woning; die oplossing wordt voornamelijk toegepast bij overbruggingskredieten.
  • Overlijdensverzekering: wanneer je zou komen te overlijden voor je lening is afbetaald, dan zal de verzekeringsmaatschappij aan de bank een bepaald bedrag betalen.

Al die waarborgen zijn niet automatisch: ze moeten opgenomen worden in de overeenkomst.