Wilsonbekwaam

Omtrent "wilsonbekwaam" vindt u op notaris.be nog deze 12 artikels.

Wat als iemand niet meer bekwaam is om zijn eigen vermogen te beheren?

Je voorbereiden voor als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

Beschermingsstatuut wilsonbekwamen in een nieuw kleedje

Het 19de eeuwse beeld van de wetgever over personen met een functioneringsstoornis is achterhaald. Je had de "voogd" die een hand boven...

Beslissen voor als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte verstandelijke handicap, mensen die een...

Nieuwe reeks Notaristips op regionale tv

Vanaf maandag 25 april 2016 zijn er tien nieuwe Notaristips te zien op alle Vlaamse regionale tv-zenders. Hierbij alvast een voorsmaakje met de...

Wat als je niet meer bekwaam bent om je eigen financiële zaken te regelen?

Mensen liggen steeds vaker wakker van wat er op hun oude dag zou kunnen gebeuren. Zo lieten ruim 32.000 Belgen de afgelopen...

Je voorbereiden voor als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

Stel dat je op een bepaald moment in je leven niet meer in staat bent om je eigen vermogen te beheren. Hoe...

Beslissingen nemen over je levenseinde: wat is er mogelijk?

Als patiënt word je misschien graag betrokken bij het bepalen van je lot. De toekomst kan je sowieso niet voorspellen. En niemand...

Wils(on)bekwaamheid

Iemand is wilsbekwaam als hij in staat is op een bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te...

Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geef je aan bepaalde personen (de lasthebbers) de bevoegdheid om in jouw naam en voor jouw rekening bepaalde handelingen...

CRL (centraal register van lastgevingsovereenkomsten)

Het CRL is een centrale gegevensdatabank waar de bijzondere of algemene lastgevingsovereenkomsten worden opgenomen (zowel de onderhandse als de authentieke). Deze lastgevingen...

Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren.

Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van...