Wat met de verdeling van de gezinswoning en andere goederen?

De gezinswoning

Bij feitelijk samenwonende koppels is de gezinswoning niet beschermd. In principe kan één van de partners de gezinswoning verkopen zonder de toestemming van de andere. De feitelijke samenwoners kunnen daar wel andere afspraken over maken in een overeenkomst. Daarin kunnen ze voorzien dat de toestemming van beide partners nodig is om de gezinswoning te verkopen.

Als de partners overeenkomen om de woning te verkopen, is er uiteraard geen probleem. Dan gaat de opbrengst van de verkoop naar de partners in verhouding tot hun eigendomsrechten. Meestal zullen de ex-partners elk de helft van de verkoopsom krijgen omdat ze elk voor de helft eigenaar zijn van de gezinswoning.  Je kan hier meer informatie vinden over het lot van de gezinswoning. 

 

 

De andere goederen

Bij feitelijke samenwoners geldt het vermoeden van onverdeeldheid niet. De partners zullen bij een verdeling zelf moeten bewijzen kunnen voorleggen dat hun goederen effectief hun eigendom zijn.

TIP! Betaal alle gezamenlijke aankopen via een gezamenlijke rekening en laat de factuur op naam van jezelf en je partner schrijven. Indien je daarentegen wenst dat je enige eigenaar bent van een aankoop, zorg dan dat je de prijs betaalt via je persoonlijke rekening en dat de factuur op jouw naam alleen staat.