12

Wat is een samenlevingscontract en wat kan je erin opnemen?

De ongehuwde partners die de gevolgen van hun samenwonen en het beëindigen van hun relatie willen vastleggen, moeten onderling afspraken maken. Dit kan bijvoorbeeld in een samenlevingscontract

WAT NIET GEREGELD KAN WORDEN

De notaris zal erop wijzen dat het samenlevingscontract geen beperkingen kan opleggen aan de individuele vrijheid van de partners. Dit kan enkel binnen het huwelijk. Wie ongehuwd samenwoont, kan zijn levensgezel bijvoorbeeld niet verplichten om:

  • trouw te zijn;
  • samen te wonen (ook niet voor een minimumtermijn);
  • na de scheiding een in de tijd onbeperkte vergoeding te betalen.

Je partner laten erven kan niet in een samenlevingscontract, daarvoor moet er een testament opgemaakt worden.

WAT WEL GEREGELD KAN WORDEN

In het samenlevingscontract kan je enkel de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het samenwonen voor de goederen die de partners bezitten regelen.

Wat kan je zoal afspreken?

Wie bezit wat?

De eigendom die elkeen reeds bezit voor de samenwoning kan vermeld worden; er kunnen bepaalde regels worden vastgelegd naar de toekomst toe.

De inkomsten en besparingen.

Welk bedrag wordt maandelijks op de gemeenschappelijke rekening gestort om bijvoorbeeld de kosten van het huishouden te betalen? Wat zijn de kosten van het huishouden?

Wat wordt precies met de gemeenschappelijke rekening betaald? Ook de onderhoudskosten van de cabrio van Leen? Het onderhoudsgeld voor Filips eerste vrouw?

Er kan worden afgesproken dat, indien één van beide partners geen inkomen heeft, die toch voldoende bijdraagt door het huishouden te doen.

Wederzijds akkoord.

Een samenwonend koppel kan afspreken dat zij allebei akkoord moeten gaan om bepaalde contracten te tekenen. Zo kunnen ze ook bij feitelijk samenwonen bepalen dat de gezinswoning die aan één van hen toekomt enkel verkocht mag worden als beide partners dat willen.

Maar als Filip zijn huis verkoopt zonder het akkoord van Leen, is de koop toch geldig afgesloten. Leen kan alleen een schadevergoeding eisen.


Huur

Wie neemt het huurcontract van de gezinswoning over bij een eventuele scheiding (als de partners samen het huurcontract ondertekenden?)
 

Kinderen

Moet de ene partner ook mee betalen voor de kosten van de kinderen van de andere? Zijn de kinderen van allebei, wat gebeurt er dan na een breuk in de relatie?

Verbreking van de relatie.

Hoe zullen bij een scheiding de gemeenschappelijke bankrekeningen, het huisraad en het meubilair verdeeld worden? Wat bij overlijden?

Partners kunnen via een beding van aanwas overeenkomen dat al wat zij gemeenschappelijk bezitten bij het overlijden van één van hen, volledig toekomt aan de langstlevende.