3

Mag ik een zorgverlener opnemen in een testament?

Bestaan er regels over wie je mag opnemen in een testament?

Ja, er bestaan regels. Voor mensen met weinig familie of mensen die geen goed contact hebben met hun familie, lijkt het vanzelfsprekend om iets na te laten aan de mensen die het meest voor ons hebben betekend: een dichte vriend, een verzorger, het ziekenhuis… Nochtans is enige waakzaamheid geboden.

De wetgever is immers op zijn hoede voor “erfenisbejegening” of “captatie”. Erfenisbejegening vindt plaats wanneer een persoon misbruik maakt van de zwakke gezondheid of leeftijd van een kwetsbare persoon. Dit is een vorm van bedrog en kan leiden tot de nietigheid van een testament. Veiligheidshalve heeft de wetgever dan ook bepaald dat sommige mensen niet opgenomen mogen worden in een testament.

Zo kunnen artsen en apothekers die een persoon beroepshalve hebben behandeld tijdens zijn laatste ziekte, niet aangeduid worden als begunstigden in een testament dat in deze periode werd opgesteld. Hetzelfde geldt voor een rustoord waar een bejaarde in verbleef. Deze mensen hebben immers een te grote invloed op het leven van de betrokken persoon. Er hoeft hier zelfs geen sprake te zijn van bedrog; deze mensen mogen hoe dan ook niet de begunstigde zijn van het testament van de behandelde persoon. Het spreekt wel voor zich dat de verstrekte diensten vergoed mogen worden. Hetzelfde geldt trouwens ook voor schenkingen. 

Het is niet eenvoudig te bepalen welke personen je wel of niet mag opnemen in je testament. Uiteraard mag je als patiënt de persoon bedanken die voor jou zorgt, maar dit moet met bescheiden geschenken gebeuren. Een periodieke gift, schenking of opname in een testament kan dus niet. Ook bij verzorgende niet-professionele zorgverleners of vrijwilligers kan er enige onduidelijkheid ontstaan. Zij staan niet in een machtspositie. Ze kunnen hun werk perfect weigeren en ze oefenen in principe slechts een aanvullende zorg uit op de patiënt. Daarom gaat de rechtspraak ervan uit dat deze mensen wel opgenomen mogen worden in een testament. Hoe dan ook is voorzichtigheid geboden. Op het einde van zijn leven is het mogelijk dat een aftakelende persoon sterk emotioneel gebonden is aan een vrijwillige zorgverstrekker. Ook hier mag er geen sprake zijn van enige beïnvloeding bij het opstellen van een testament. De zorgverstrekkende vrijwilliger zal indien nodig moeten bewijzen dat hij geen invloed heeft uitgeoefend op de patiënt. Zo niet kan het testament toch nietig worden verklaard!

Wil je volledige zekerheid over wat je al dan niet mag opnemen in een testament? Contacteer een notariskantoor. De notaris zal je begeleiden in deze belangrijke stap.