26

Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?

Stel dat je partner reeds eigenaar is van een woning en dat je in die woning gaat samenwonen. Ben je dan zeker dat je bij overlijden van je partner in die woning kan blijven wonen?

Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze eigendom te kunnen blijven bewonen.
Er bestaan wel mogelijkheden om die woonzekerheid te bekomen. Het best raadpleeg je hiervoor je notaris.

Enkele van die mogelijkheden zijn:

Levenslange huur
De eigenaar en zijn partner kunnen een huurcontract afsluiten dat van kracht wordt bij het overlijden van de eigenaar en pas afloopt bij het overlijden van de huurder. Zo’n huurcontract kan ook in een testament worden opgenomen en ten laste van de erfgenamen van de eigenaar worden gelegd.

Om te vermijden dat de huur als een feitelijke bevoordeling wordt beschouwd moet de overblijvende partner een redelijke huurprijs betalen.

Aankoopoptie
Filip is gescheiden en houdt aan zijn vorige relatie twee kinderen en een villa over. Daarna heeft hij Leen leren kennen. Hij woont intussen met haar samen. Filip kan Leen een “optie” verlenen om na zijn overlijden zijn woning aan te kopen.

Hierdoor worden de kinderen uit het eerste huwelijk niet benadeeld. Zij krijgen hun deel immers uitbetaald. Slaat de optie enkel op het vruchtgebruik van de woning, dan betaalt de overblijvende partner uiteraard een veel lagere prijs.

In beide gevallen dienen er registratierechten op de waarde van de aankoop te worden betaald.

Verkoop
De partner die eigenaar is van de woning kan aan de andere partner de helft van de woning verkopen, en in de verkoopakte kan een beding van aanwas worden opgenomen.

Testament
De partner die eigenaar is kan een testament maken in het voordeel van de andere partner om deze meer woonzekerheid te verschaffen. Raadpleeg de notaris.